Riigieelarveline meede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele aastal 2023

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Taotlusvoor: avatud                                                                                                                                

Taotlusvoor on taasavatud kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 30.11.2023. 


Sihtgrupp:

Kohaliku omavalitsuse elanikud


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist pakkumiste läbi  toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.


Kogueelarve:

Taasavatud taotlusvooru kavandatud eelarve on kokku 183 367 eurot;
 


Toetatavad tegevused:

  • Toetust antakse vahetu psühholoogilise abi osutamisega kaasnevate tööjõukulude katteks.
  • Toetatavate tegevuste abikõlblik periood on 01.01.2023 kuni 31.12.2023,
     

Taotleja või partner võib olla:

  • Taotluse saavad esitada kohalikud omavalitsused või nende ametiasutused (v.a linnaosavalitsused) ja esmatasandi tervisekeskus (s.o eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kel on tegevusluba üldarstiabi osutamiseks).
  • Taotleja võib ühes kalendrikuus esitada ainult ühe taotluse.
     

Määruse ja infomaterjalid leiab SIIT

Infopäev:


Taotlusvooru infopäev toimus virtuaalselt 27.02.2023
Infopäeva slaidid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis
 

Kava:

14.00-14.30 2022. aasta teenuste osutamise kokkuvõte
Kaidy Aljama (Sotsiaalministeerium)

14.30-14.50 Vaimse tervise teenuse osutamise kogemuse tutvustus 

14.50-15.20 2023.taotlusvooru üldised põhimõtted
Vootele Veldre (Sotsiaalministeerium)

15.20-16.00 Taotluse täitmine e-toetuse keskkonnas
Riina Penu (Riigi Tugiteenuste Keskus)


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemisinfo:

Taotlejaks saavad olla kohalikud omavalitsused või selle ametiasutused, mis ei ole linnaosavalitsus ja esmatasandi tervisekeskus.

Taotlusvoorud:

Alates 7. juulist kuni 30.novembrini 2023. Kui taotlusvooru eelarve vabad vahendid lõppevad varem, siis suletakse voor peale eelarve vabade vahendite lõppemist.

Viimati uuendatud 07.07.2023