Riigieelarveline meede: Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiste läbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

 Taotlusvoor: SULETUD

AVANEB: 20. veebruar 2023                                                                                                                                                                                                                           

Taotlusvoor on avatud kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 30.11.2023. 


Sihtgrupp:

Kohaliku omavalitsuse elanikud


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiste läbi  toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist..


Kogueelarve:

2023 eelarve on 749 760 eurot.


Toetatavad tegevused:

  • Toetust antakse teenustele, mille tegevused on otseselt seotud  vaimse tervise teenuste pakkumisega psühholoogilise abi ja psühhosotsiaalse abi toel
     
  • Toetatavate tegevuste abikõlblik periood on 01.01.2023 kuni 31.12.2023

Taotleja või partner võib olla:

  • Vaimse tervise teenuse toetuse taotlemisele on õigus KOV-il või tema ametiasutusel, kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu.
  • Taotleja võib ühes kalendrikuus esitada ainult ühe taotluse.

Taotlusvooru dokumendid ja juhendmaterjalid leiab SIIT

Infopäev:


Taotlusvooru infopäev toimus virtuaalselt 27.02.2023.
Infopäeva slaidid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis
 

Kava:

14.00-14.30 2022. aasta teenuste osutamise kokkuvõte
Kaidy Aljama (Sotsiaalministeerium)

14.30-14.50 Vaimse tervise teenuse osutamise kogemuse tutvustus 

14.50-15.20 2023.taotlusvooru üldised põhimõtted
Vootele Veldre (Sotsiaalministeerium)

15.20-16.00 Taotluse täitmine e-toetuse keskkonnas
Riina Penu (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Laadimine...

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemisinfo:


Taotlejaks saavad olla kohalikud omavalitsused või selle ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus

Taotlusvoorud:

Taotlusvoor on avatud perioodil 20. veebruarist  kuni 30. novembrini 2023. 

Viimati uuendatud 20.03.2023