E-arvete saajad

Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetena vastavalt riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muudatusele 20. veebruarist 2019.