Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid ja toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa.

ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.1.1.2

E-ehituse  arendamine ja
E-HÜPE

MKM

RTK

Link

20.1.2.1

Oskuste reform ettevõtete digipöördeks

HTM

RTK

Link

20.1.3.
(sh alamreformid
20.1.3.1-20.1.3.3)

Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

VM

Link

ROHEPÖÖRDE KIIRENDAMINE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.2.1.2

Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks

HTM

RTK

Link 

20.2.1.3 Rohetehnoloogiate arenguprogramm KEM Link

20.2.2.1

Ressursitõhusate tehnoloogiate kasutuselevõtte - Tegevus 1 "Tööstusettevõtete rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine"

KEM

KIK

Link

20.2.2.2
 

Ressursitõhusate tehnoloogiate kasutuselevõtt - Tegevus 2 "Bioressursside väärindamine"

MEM

PRIA

Link määrusele
 

20.2.3.1 Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine KEM KIK Link

DIGIRIIK

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.3.1.1

Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja
väljaarendamine

MKM

-

Link

20.3.1.2

Eraisikutele
sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste
väljaarendamine

MKM

-

Link

20.3.1.3

Ettevõtja sündmusteenuste
ja digivärava väljaarendamine

MKM

Link

20.3.1.4

#Bürokrati programm

MKM

Link

20.3.2.1

Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek (sh Tegevus: Baasteenuste
konsolideerimine ja pilveminek“ ja
„Andmesaatkond“

MKM

-

Link


Link (Tegevus 1)

20.3.3.1

RP/ TR rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis

MKM

Link

20.3.3.2

RP/ TR reaalaja strateegilise analüüsi süsteem" 

MKM

Link

20.3.4.1

Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine 

MKM

RTK

Link

ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSUS

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.4.1.2

Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

MKM

EIS

Link määrusele 

20.4.1.3

Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine

MKM

EIS

Link määrusele 

SÄÄSTLIK TRANSPORT

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.5.1.5

KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse

RAM

RTK

Link määrusele

TERVISHOID JA SOTSIAALKAITSE

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.6.4.1

Noorte tööpuudust vähendavate tööturumeetmete pakkumine 

SOM

RTK

Link

RePowerEU

Meetme tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

20.8.1.2

Kohalike omavalitsustevõimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Link