1. jaanuarist 2022 andis RTK maareformi nõuete halduse ülesanded Maa-ametile

05.01.2022 | 11:24

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatusele ei tegele Riigi Tugiteenuste Keskus alates 1. jaanuarist 2022 maa järelmaksunõuete haldamisega ja maareformi nõuete halduse ülesanded anti üle Maa-ametile.
    • Jaga
Maa-ameti uue nõuete haldamise büroo
juhataja Tarvo Nurgamaa (vasakul) ja
RTK peadirektor Tarmo Leppoja (paremal)

"Maa järelmaksude talitus, mis liitus meiega maavalitsuste tegevuse lõppemisega, on aidanud kujundada nõuete halduse teenust kaasaegsest, kliendisõbralikuks ning tõhusaks," ütles RTK peadirektor Tarmo Leppoja. "Soovin öelda suure tänu kõigile, kes on olnud osa sellest meeskonnast ning mõjutanud ka RTK arengut selliseks, nagu me täna oleme," lisas ta.

Uuest aastast on maajärelmaksu ja hüpoteegipidamisega seotud digitaalselt allkirjastatud avaldusi, kus otsustatakse lapse sünniga seotud soodustuste määramine, loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks, loa andmine kinnistu jagamiseks, hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised võimalik esitada meili aadressile maaamet@maaamet.ee.

Maa-ametis tegeleb maareformi nõuetega nõuete haldamise büroo, mille kontaktid leiab Maa-ameti kodulehelt.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist