Sa oled siin

1. novembrist töötab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste valdkond uue struktuuri järgi

5 november 2019

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kujundab Eestis Euroopa struktuuritoetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kontrollimise protsessi ning vastutab siseriikliku süsteemi ülesehitamise eest liikmesriigi korraldusasutusena (KA).

Seoses toetuste konsolideerimisega Riigi Tugiteenuste Keskusesse osutus vajalikuks uus struktuur, et kohandada oma valmisolekut juba pikemas perspektiivis korraldada toetuste andmist ühtselt. Selleks on ühendatud rakendamise ja arendamise poole arendustegevused. Funktsioonide analüüsi tulemusel otsustati uue struktuuri puhul lähtuda edaspidi just funktsioonidest ja mitte osakonna jaotusest.

Sellest tulenevalt on toimunud toetuste arendamise, rakendamise, maksete ning majandustarkvara arendamise osakonna vahel mõned ülesannete ning personali liikumised.

Toetuste arendamise osakond (TAO), mida juhib Urmo Merila:

 • Piiriülese koostöö programmide korraldamise üksus – juht TAO osakonnajuhataja asetäitja Ege Ello
  • Eesti-Läti, Eesti-Vene piiriüleste programmide korraldusasutuse ülesanded – Anu Roomere, Külli Kaare, Marina Suhhoterina;
 • Toetuste korraldamise talitus – talituse juhi konkursi tulemused selguvad lähipäevil
  • Õiguse ekspertiisi meeskond, mis tegeleb toetuste horisontaalsete ning spetsiifiliste õigusaktidega ning vaidemenetlusega:
   • Marek Kübarsepp – juriidilised üldteemad, sh finantsinstrumendid, Norra/EMP, koordineerib õiguse meeskonnatööd
   • Piret Eelmets – juriidilised üldteemad, horisontaalsed õigusaktid
   • Marliis Elling – riigiabi alane nõustamine
   • Margot Maisalu ja Ketlyn Pass – juriidilised üldteemad (kuni 1. aprill 2020 täidavad toetuste rakendamise osakonna sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talituses riigihangete kontrolli rolli).
  • Riigihangete ekspertiisi meeskond, mis kujundab toetuste valdkonna riigihangetega seonduvat ning viib läbi projektitasandi hangete kontrolle:
   • Anneli Kimmel – riigihangete üldteemad
   • Kristel Tšeresne ja Kaire Vain – projekti tasandi hangete kontroll
  • Valdkondlikud eksperdid, toetuste edukaks ning rahastuse doonorite reeglite kohaseks rakendamiseks vajalike kesksete põhimõtete ja seisukohtade kujundajad ning administratsiooni nõustajad (nt kulude abikõlblikkus, riigiabi, toetuste tingimused ja andmise viisid, maksete arendus, lihtsustatud kulud, aga ka ehitusprojektide ekspertiis):
   • Merje Rahn – taotluste hindamine, kohapealsed kontrollid, kestvusnõue, riigiabi
   • Aveliin Sule – tulu teenimine, lihtsustatud kuluhüvitamisviisid
   • Kärt Kraaving – maksete ekspertiis
   • Tarmo Poks – ehitusprojektide ekspertiis  
 • Teenuse disaini talitus - talituse juhi konkurss kuulutatakse välja lähiajal
  • Teenuse arenduse ekspertiis ehk horisontaalsete juhendite, protsessikirjelduste põhimõtete kujundamine ning haldamine, horisontaalne aruandlus Euroopa Komisjonile ning valdkondlike ekspertiiside analüüsi koordineerimine ja erinevad arendustegevused
   • Kristel Ilumäe (alates 9. novembrist 2019 Anneliis Rätsep)
  •  Ärianalüüs, et struktuurivahendite operatiivsüsteemi arendused oleksid kvaliteetsed, läbimõeldud, prioritiseeritud. IT projektide elluviimine: 
   • Triin Veideman
   • Margit Aus
   • Lona Pärtel
   • Taisi Valdlo
  • Kliendikogemuse analüüs ning parandustegevused; tehnilise abi juhtimine ning koordineerimine;
   • Kadri Kalamees
  • Norra/EMP riikliku kontaktasutuse koordinatsioon.
   • Laura Pikkoja
 • Riskijuhtimise ja järelevalve talitus - talituse juht Mairi Uusen, 
  • järelevalve eksperdid 
   • Kaidi Hirv
   • Kristiina Piikov
   • Tiina Tamberg
   • Astrid Sepp
   • Alar Toming
  • KA ja II tasandi kontrollid, sh SFOSi andmekvaliteedi kontrollid;
  • Mittevastavuste, sh pettuste ja tagastuste menetlus;
  • Riskide hindamine ja juhtimine, sh riskipõhiste kontrolli põhimõtete väljatöötamine;
  • Auditite järeltegevused, sh erimeelsuste ümarlaua koordineerimine;
  • Muud juhtumipõhised küsimused. 

Toetuste rakendamise osakond (TRO), mida juhib alates 18.11.2019 Tiina Sams

 • Eesti-Vene programmi sekretariaat - Unda Ozolina meeskond
 • Eesti-Läti programmi sekretariaat - Helena Järviste meeskond
 • Elukeskkonna arendamise talitus, mis täidab rakendusüksuse ülesandeid oma valdkonnas - Jaak Puistama meeskond
 • Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamise talitus, mis täidab rakendusüksuse ülesandeid oma valdkonnas - Lauri Alveri meeskond
 • Interreg projektide kontrolli talitus - Imbi Uusjärve meeskond
 • Sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talitus, mis täidab rakendusüksuse ülesandeid oma valdkonnas - Marek Atoneni meeskond
 • Kesk- Läänemere programmi infojuht- Ingel Türk
   

Toetuste maksete osakond (TRO), mida juhib Karin Viikmaa – täidab struktuurivahendite sertifitseerimisasutuse rolli:

 • Maksete arendused SFOSis, kulude sertifitseerimine Euroopa Komisjonile
  • Jaanus Kants
 • Õigusaktid, kulude sertifitseerimine Euroopa Komisjonile
  • Kärt Kõljalg
 • Kontrollianalüüside läbiviimine, maksetaotluste koostamine
  • Merje Teiger
  • Anneliis Rätsep (kuni 08.11.19, mil ta liigub TAO-sse Kristel Ilumäe asemele)
  • Janika Otsing
 • Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriv asutus
  • Maili Rohtla

Peadirektori asetäitja otsealluvuses on büroojuht Diana Tint, kommunikatsioonispetsialist Brit Kerbo ning projektijuht Triin Tuulas. SFOS-i kontaktid Indrek Mägi ja Üllar Laan liikusid Toetuste arendamise osakonnast RTK majandustarkvara arenduse osakonda (ülesanded jäävad suuresti samaks).

Struktuurimuudatuse käigus ei muutunud töötajate kontaktandmed, küll aga ühtlustati ametikoha nimetused.