Sa oled siin

Alates 1. juulist on avaliku sektori üksustele kohustuslik esitada ainult e-arveid

1 juuli 2019

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 2019. aasta 1. juulist avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid.

„Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, sest see aitab vähendada arvete töötlemisele kuluvat aega ning inimlikest eksimustest tulenevate vigade riski. Riigile esitatavatest arvetest on juba täna kolmandik masinloetavad ning me näeme selget kasu, mis sellest tekib arvete töötlemise kiirusele ja korrektsusele. Ühtlasi säästab automatiseeritus maksumaksjate raha,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor Tarmo Leppoja. „Masinloetavate arvete paradoks on, et kasu nende kasutuselevõtust tekib eelkõige arve saajal. Teiste riikide kogemus on näidanud, et avaliku sektori initsiatiiv e-arvete kasutuselevõtul on hüppeliselt tõstnud nende levikut ka äriettevõtete vahelistes arveldustes ning on seeläbi aidanud kaasa kogu ettevõtlussektori konkurentsivõime kasvule. Usun, et selline positiivne mõju kaasneb ka Eestis,“ lisas Leppoja.

Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik tasuta e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu tasuta saata piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-ariregister/et/e-arveldaja. Süsteemi tutvustav video ja KKK on leitavad Rahandusministeeriumi veebilehelt:  
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus. E-arvetele ülemineku kohta annab selgitusi Rahandusministeerium, samuti Riigi Tugiteenuste Keskus.

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub 155 riigiasutustele, samuti mõnele riigi poolt asutatud sihtasutusele ja ühele avalik-õiguslikule juriidilisele isikule teenuseid, mis hõlmavad arvete saatmist ja vastuvõtmist. Riigi Tugiteenuste Keskuses teenindatavate asutuste nimekiri asub SIIN (XLSX).

E-arve saatmise võimalused:

  1. kui müüja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu see jõuab ostjani;
  2. e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades riigi poolt loodud e-arveldaja infosüsteemi (https://www.rik.ee/et/e-arveldaja). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks;
  3. e-arve võib saata tasuta ka Fitek AS infosüsteemi kaudu (https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada sellel aadressil kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

E-arvete kohta vene keeles (25.59 KB, DOCX).

Mis on avaliku sektori üksus?

Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.

Avaliku sektori üksuste nimekirja peetakse 11.12.2003 rahandusministri määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend“ kohaselt ning see on avaldatud selle juhendi lisas 2 „Tehingupartnerite nimekiri“. Nimekiri on leitav Riigi Teatajast, kuid see on kättesaadav ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://www.rtk.ee/saldoandmike-kasutajad/avaliku-sektori-raamatupidamine/avaliku-sektori-finantsarvestuse-ja.

Sellelt aadressilt leiate Exceli faili „Kontoplaan“ (avaliku sektori üksuste ühtne kontplaan), mille üheks osaks on tehingupartnerite nimekiri. Tehingupartnerite nimekirjas on eraldi registrikoodide ja nimetustega toodud välja kõik avaliku sektori üksused. Nimekirja uuendatakse kord kuus, kuna avaliku sektori üksusi luuakse aeg-ajalt juurde, likvideeritakse, ühendatakse jne. Avaliku sektori üksusi on omakorda teavitatud, et nad lepingute sõlmimisel e-arvete saatmise kohustusest ja võimalustest oma tarnijaid teavitaksid.

Lisainfo:

Juta Maar
Riigi pearaamatupidaja
Riigi Tugiteenuste Keskus
juta.maar@rtk.ee