Algas Euroopa Liidu struktuurivahendite 2021-2027 perioodi teavituskampaania

08.09.2021 | 15:31

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ja Rahandusministeeriumi tellimusel algas täna Eestis teavituskampaania, mille eesmärk on tutvustada Euroopa Liidu uut 2021-2027 eelarveperioodi ja selle eesmärke. Kampaania „Oleviku nimel – tuleviku heaks!“ keskendub sellele, mida saab Eestile eraldatud EL struktuurivahenditega ära teha.
    • Jaga
Martin Karro

RTK peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul soovib kampaania pöörata tähelepanu sellele, et Euroopa vahendeid tuleks kasutada tulevikule mõeldes. „EL struktuuritoetuste oluline märksõna on jätkusuutlikkus. Toetuste andmisel on oluline nende pikaajaline mõju ja panus Eesti inimeste heaolu kasvu. Sestap on meie teavituskampaania keskmes noored, kes hakkavad tulevikus kasu saama sellest, mida me praegu eurorahade eest ära teeme,“ selgitas Karro.

Eestile eraldatakse 2021–2027 perioodiks Euroopa Liidu toetuseid kokku ligi 4,5 miljardit eurot. Sellest kõige suurema osa moodustavad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetused ehk struktuurifondid mahuga 3,37 miljardit eurot. Nende toetuste kasutamisel saab olema kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek.

Kadri Tali

Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Kadri Tali sõnul on uue eelarveperioodi ja ka teavituskampaania keskmes nutikam ja rohelisem kasv. „Uue rahastusperioodi käigus saame hoogu anda digi- ja rohepöördele ning toetada innovaatiliste lahenduste juurutamist kõigi kuue poliitikaeesmärgi raames. Nutikad ja keskkonnasäästlikud valikud tõstavad meie konkurentsivõimet ning loovad eeldused jätkusuutlikuks ja tasakaalustatud arenguks,“ rääkis Tali.

Lisaks ühtekuuluvuspoliitika toetustele saab Eesti toetust taaste- ja vastupidavusrahastust ja kiire kriisiabi fondist REACT-EU – kahe fondi peale kokku orienteeruvalt 1,1 miljardit eurot. Taasterahastu veidi alla miljardi euro puhul on olulisemad investeeringud seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata üle 600 miljoni euro. 178 miljonit REACT-EU vahendeid on kiire kriisiabi toetused, mis suunatakse koroonakriisi mõjudega toimetulemiseks.

Teavituskampaania hõlmab tele- ja raadiokanaleid, väli-, online- ja trükimeediat ning sotsiaalmeediat.

RTK on Rahandusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis muu hulgas täidab EL struktuurivahendite korraldusasutuse ülesandeid. RTK kaudu jõuab Eestis kasutusse 73% kõikidest Eestile antud Euroopa Liidu toetustest. 

Loe lisaks meie kodulehelt ja RRF lehelt.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist