Avaneb taotlusvoor Kagu- Eesti piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks

14.03.2023 | 16:42

Riigi Tugiteenuste Keskus avab 15. märtsil koostöös Rahandusministeeriumiga taotlusvooru, toetamaks Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist. Vooru rahastab Rahandusministeerium Kagu-Eesti programmist, taotlusi oodatakse 15. juunini 2023.
    • Jaga

Omavalitsused panustavad meetme raames eluruumide korrastamisse riigiga võrdses osas. Äsja avanenud taotlusvoorus toetab riik Kagu-Eesti omavalitsusi 137 169 euroga, mis valdade vahel ära jagatakse. Sama palju panustavad kohalikud omavalitsused ise. 2023. aastal avavad taotlusvooru Kanepi vald, Põlva vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tõrva vald ja Võru vald.

Meetme eelarve on kavandatud Kagu-Eesti programmi tegevustest, mille kogumaht on perioodil 2019–2023 kokku neli miljonit eurot. Toetusmeetme kohta saab lähemalt lugeda Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede kodulehelt.