Eesti EL välispiiri programm kiitis heaks 26 uut projektitaotlust

02.05.2023 | 15:08

25. aprillil toimus Eesti EL välispiiri programmi viimane, ehk 17. hindamiskomitee koosolek, kus olid arutluse all kuuenda taotlusvooru projektitaotluste kvaliteedihindamise tulemused, et esitada need ühisele seirekomiteele rahastamisotsuste tegemiseks.
    • Jaga

25.-26. aprillil korraldatud ühise seirekomitee koosolek (ÜSK) kiitis heaks 61-st esitatud projektitaotlusest 26, milles programmi kaasrahastus on enam kui 5 miljonit eurot.

„Huvi taotlusvooru vastu oli aktiivne. Heakskiidetud projektid panustavad Eestis programmiala keskkonnakaitsesse ning energiasäästu, ettevõtluskeskkonna arendamisse ja edendavad head valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil. Toetust oli võimalik taotleda ka Ukrainast pärit sõjapõgenike kohanemiseks mõeldud tegevuste tarvis,“ lausus Unda Ozolina, Eesti EL välispiiri programmi ühise tehnilise sekretariaadi direktor.

Korraldusasutus teavitab edukaid taotlejaid ÜSK otsusest 15 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist ja seejärel 15 päeva jooksul teisi taotluse esitajaid. Toetatud projektitegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31. detsembriks 2023. a.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Liidu naabrusinstrumendi vahenditest ja Eesti Vabariigi riigieelarvest. Toetussumma projektides jääb vahemikku 50 000–300 000 eurot.

Eesti EL välispiiri programmi korraldusasutus asub Riigi Tugiteenuste Keskuses.

Lisainfo: Liane Rosenblatt, programmi ja kommunikatsiooni konsultant, Eesti EL välispiiri programm liane.rosenblatt@rtk.ee

Brit Koppel

Kommunikatsioonispetsialist