Sa oled siin

Eesti-Läti programmi korraldusasutus on ka perioodil 2021-2027 Riigi Tugiteenuste Keskus

19 juuni 2020


19. juunil toimus Eesti-Läti programmeerimiskomitee koosolek, kus tehti otsus, et RTK jätkab ka perioodil 2021-2027 Eesti-Läti programmi korraldusasutusena.

Riigi Tugiteenuste Keskuses asuv korraldusasutus ja ühine sekretariaat vastutavad Eesti-Läti programmi nõuetekohase elluviimise ja finantsjuhtimise eest. Sekretariaadi ülesandeks on olla toetuse taotlejatele ning saajatele keskseks kontaktpunktiks.

„Mul on väga hea meel, et Eesti ja Läti riikide esindajad otsustasid programmi korraldusasutuse RTKs jätkamise kasuks. See näitab, et korraldusasutus ja sekretariaat on teinud oma tööd väga hästi. Samuti hindasid programmis osalevate riikide esindajad kõrgelt RTK kui toetuste kompetentsikeskuse poolt loodud võimalusi kasutada majasiseseid ekspertteadmisi ning sünergiat uue perioodi programmi ette valmistamiseks ja ellu viimiseks,“ ütles Eesti-Läti programmi korraldusasutuse juht Ege Ello.

Eesti-Läti programm toetab ühiseid pingutusi

Praeguse perioodi programmis osalevad Lääne- ja Lõuna-Eesti ja Kurzeme, Vidzeme, Riia ning Pieriga piirkonnad. Programmi kestel luuakse mõlema riigi läänerannikul ning Lääne-Eesti saartel 20 sadamat hõlmav uue taristu ja heal tasemel teenustega väikesadamate võrgustik. Arendatakse turismitooteid ning rekonstrueeritakse Valga ja Valka ühine linnakeskus, mitukümmend ettevõtete vahel ühiselt arendatud toodet (nt tehnoloogia PET prekursori tootmiseks, tehnoloogia vadaku väärindamiseks, digitaalne jutupliiats ja raamatud lastele, veebipõhine töölaud pilveteenuste haldamiseks jpm). Erinevate teenuste loomisega on edendatud tööjõu piiriülest liikumist, läbi erinevaid vanusegruppe kaasavate kampaaniate tõstetakse inimeste teadlikkust energiasäästust, jäätmete sorteerimisest ja taaskasutusest koduses majapidamises ning avalikel üritustel. Lisaks toetatakse Eesti ja Läti koostööd Liivi lahe ning piiriüleste veekogude haldamises. Programmi maht on 36,27 miljonit eurot ja tänaseks on rahastatud 51 projekti 32 miljoni euro ulatuses.

Lisainfo: www.estlat.eu, Facebook: EstLat