Eesti väikesaared saavad elukeskkonna parendamiseks toetust taotleda

29.03.2021 | 12:55

Alates tänasest, 18. jaanuarist saab taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
    • Jaga

Riigihalduse minister Anneli Oti sõnul on väikesaarte programmi toetuse eesmärk muuta esmatähtsad teenused saarte elanikele kättesaadavamaks ning kvaliteetsemaks. „Viimase kümne aastaga on riik väikesaarte programmi kaudu investeerinud kohaliku elu hõlbustamiseks ligi 6 miljonit eurot,“ ütles minister Ott.  „Näiteks toetati eelmisel aastal hõljuki soetamist ühenduse pidamiseks Vilsandi ja Abrukaga ning tsentraalsete veetorustike rajamist Ruhnule ja Piirissaarele.“

Minister Ott kutsub programmiga kaasatud saarte kohalikke omavalitsusi, MTÜsid, sihtasutusi jt aktiivselt taotlema toetust, et edendada eluolu ja teenuseid oma saarel. 

Esmatähtsad teenused on mandri ja saarte vahelist transpordiühendus, sealhulgas ühendus saare keskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenused ning esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomine erivajadustega inimestele. Lisaks veel esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja mootorsõiduki kütuse kättesaadavus, jäätmemajandus, juurdepääs alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmine, avaliku korra tagamine läbi turvakaamerate paigaldamise, sideteenused ning kohalikule omavalitsusele kuuluvate eluruumide ehitamine või nende kvaliteedi parandamine.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi programmi viib ellu Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes korraldab laekunud taotluste hindamise ning jälgib projektide elluviimist. RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul on toetatakse sel korral rohkem tegevusi kui varasemalt. „Tulenevalt väikesaarte vajadustest muutsime programmi tingimusi täpsemaks. Uute tegevustena toetame näiteks tõsteseadmete soetamist ja paigaldamist väikesaartel asuvatesse sadamatesse ning avaliku korra tagamiseks turvakaamerate soetamist,“ rääkis Alver uutest võimalustest.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Taotluse esitamise tähtaeg on 11.03.2021 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotlemise kohta saab lugeda väikesaarte programmi alamlehelt.

Katrin Romanenkov

Kommunikatsiooniosakonna juhataja