Ehitusvaldkonna digitaliseerimise projektid saavad 2,6 miljoni eurot toetust

02.02.2023 | 16:32

Riigi Tugiteenuste Keskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viisid läbi esimese ehituse e-hüppe taotlusvooru, millega toetatakse uudsete digilahenduste arendamist ja kasutuselevõttu ehitusvaldkonnas. Euroopa Liidu rahastuse toel valmib 63 projekti, mis tõstavad ehitussektori efektiivsust uute digitaalsete tööriistadega ning kõrgemal tasemel töömeetoditega.
    • Jaga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ehituse asekantsleri Ivo Jaanisoo sõnul täitis esimene ehituse e-hüppe toetuse taotlusvoor kõik püstitatud eesmärgid. „Rõõmu valmistab kandideerinud projektide mitmekülgsus. Toetust sooviti paljudele ideedele, mille abil saab parandada tarne- ja väärtusahelaid ning panustada seeläbi ehitusvaldkonna tootlikkuse ja kvaliteedi kasvu. Ehitussektoril on meie majandusele suur mõju ning võib eeldada, et tänu efektiivsuse tõstmisele jõuab juba lähiaastatel toetusrahast suurem summa riigieelarvesse tagasi maksutuluna,“ rääkis Jaanisoo. 


MKMi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostöös läbi viidud ehituse e-hüppe taotlusvooru esitati 103 taotlust toetussummale 4,6 miljonit eurot. Hindamiskomisjon valis nende hulgast välja 63 projekti, millele makstakse toetust kokku summas 2,6 miljonit eurot. Keskmine toetuse summa rahastatud projektides on 42,5 tuhat eurot, viie projekti toetus küündib 200 tuhande euroni. Kõikidele projektidele lisandub ka toetuse saajate omafinantseering toetusega võrdses mahus. 

Taotlusvooru läbi viinud RTK elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhi Marge Kõiva sõnul on toetuse saajate hulgas nii väike- ja suurettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, kui ülikoole. 

„Toetust saavate organisatsioonide hulgas on nii ettevõttesisest innovatsiooni edendavaid tegevusi kui ka projekte, millega arendatakse ehitussektorile uusi või oluliselt täiustatud digitööriistu,“ rääkis Kõiva ning lisas: „ soov Eesti ehitusvaldkonna digitaliseerimist arendada on üle ootuste suur, mida kinnitab ka esimeses taotlusvoorus esitatud projektide arv“.


Toetuse saanud digitööriistade projektide hulgas on näiteks kinnisvaraarendusettevõte Liven, mis töötab välja virtuaalreaalsusel põhineva tehnoloogia, millega klient saab osaleda oma uue kodu kujundamises. Maamõõdubüroo Geodeesia24 saab toetust laserskänneerimisseadme soetamiseks, et viia geodeetilised andmed 3D kujule, ning Bruce platvorm hõlbustab andmevahetust kinnisvara korrashoiu valdkonnas. TalTechi digilahendus edendab süsinikujalajälje hindamist ehitussektoris, Eesti Kunstiakadeemia loob tööriista kortermajade tehaselise rekonstrueerimise planeerimiseks ning Viimsi vallavalitsus arendab edasi kohalikele omavalitsustele sobivat geoinfosüsteemi Vaal. Toetuse saanud ettevõtetes juurutatakse ka digitaalse mudelprojekteerimise (BIM) tarkvara, mis aitab oluliselt tõsta uute ja renoveeritavate ehitiste kvaliteeti. Struktureeritud andmetega kolmemõõtmeliste BIM-mudelite kasutamine on eelduseks kõige kaasaegsemate tehnoloogiliste lahenduste rakendamiseks nii ehitatud keskkonna planeerimisel, ehitamisel kui ka haldamisel. Ka mitmed e-ehituse platvormi lahendused eeldavad BIM-mudelite olemasolu, näiteks BIM-põhine ehitusloa menetlus ning 3D kaksik. 


Ehituse e-hüpet rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Järgmine taotlusvoor avaneb 2023. aasta jooksul. 

Rohkem infot toetust saanud projektide kohta RTK veebilehel ja põhjalikum ülevaade kõikide toetust taotlenud projektide kohta: ehupe.eehitus.ee avaneb uues vahekaardis.