Sa oled siin

Euroopa Komisjon kiitis heaks viis Eesti-Vene piiriülest koostööprojekti

17 detsember 2018

12. detsembril 2018 kiitis Euroopa Komisjon (EK) heaks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi viis suuremahulist taristuprojekti, mille kaudu investeeritakse Eesti-Vene piirialadesse enam kui 20 miljonit eurot programmi vahendeid. Koostööprojektide kogumaksumus koos omaosalusega on 25,3 miljonit eurot.

EK positiivne otsus annab aluse toetuslepingute sõlmimiseks projektidega. Lepingud peavad olema allkirjastatud hiljemalt 30. juuniks 2019.a., kuid veel enne peavad projektipartnerid täitma programmi seirekomitee poolt mõned neile etteantud tingimused.

„Heakskiidetud investeeringuprojektid on välja valitud kahe riigi koostöös ning panustavad piiriäärse regiooni kultuuripärandi säilitamisele, turismi- ja ettevõtluspotentsiaali tõstmisele, Peipsi järve piirkonna arengusse ning Eesti-Vene piiripunkti kaasajastamisse,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse direktor Tarmo Leppoja.

Kui vaadata lühidalt projektide sisu, siis Narva ja Ivangorodi koostööna jätkatakse kindluste ansambli rekonstrueerimistöid ning teise investeeringuga taastatakse ja arendatakse ajaloolist jõeäärset promenaadi piirijõe Eesti ja Vene poolsel kaldal. Värska vallavalitsuse juhitav projekt investeerib Värksa-Saatse-Ultina ja Krupp-Kulje teelõigu rekonstrueerimisse, mille käigus saab kõvakatte 21 km pikkune teelõik, mis läbib nii Eestit kui Venemaad. Eesti poolele rajatakse kergliiklustee, et parandada piirkonna äärealade ligipääsetavust ja edendada ettevõtlust. Luhamaa-Šumilkino piiripunktide rekonstrueerimisega paraneb ning ühtlustub Eesti ja Vene piiripunktide läbilaskevõimekus.

Peipsi järve piirkonnas ellu viidava koostööprojektiga rajatakse Eestis kaasaegsed väikesadamad ning luuakse sildumisvõimalused väikelaevadele, Pihkva linnas ja oblastis rajatavate uute veepuhastusseadmetega vähendatakse piirijärve reostuskoormust.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 viiakse ellu EL-i Euroopa Naabrusinstrumendi (ENI) raames ning seda rahastavad Euroopa Liit, Eesti Vabariik ning Vene Föderatsioon. Suuremahulistesse taristuprojektidesse panustatakse Euroopa Liidu vahenditest 4 miljonit eurot, Eesti riigi eelarvest 8,4 miljonit eurot ning Vene riigi eelarvest 7,8 miljonit eurot. Programmi rahaline maht kokku on 30,5 miljonit eurot.

Käimasolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab EL-i eelmise eelarveperioodi 2007-2013 raames ellu viidud koostööd. Täiendav info Eesti-Vene programmist: www.estoniarussia.eu ning facebook.com/estoniarussia/.

Lisainfo: Liane Rosenblatt, Eesti-Vene sekretariaadi programmi ja kommunikatsiooni konsultant, 663 1881, liane.rosenblatt@rtk.ee
Aleksander Vukkert, Eesti-Vene programmi korraldusasutuse nõunik, 663 1943, aleksander.vukkert@rtk.ee