Hädaolukordadeks valmistumise taotlusvoor avaneb novembri lõpus

14.10.2021 | 12:44

Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab Sotsiaalministeeriumi poolt ette valmistatud meetme tegevuse „COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse” avatud taotlusvooru vahemikus 25. november 2021 kuni 27. jaanuar 2022 kell 17:00.
    • Jaga

Toetuse andmise eesmärk on tagada COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse. Toetatavad tegevused on:

  1. palati ümberehitamine isolatsioonipalatiks või uue isolatsioonipalati loomine, sealhulgas hapnikravi võimekuse suurendamine statsionaarses või erakorralise meditsiini osakonnas vastavalt haigla vajadustele – kuni on 73 000 eurot ühe isolatsioonipalati kohta;
  2. valmisoleku ja elutähtsate teenuste osutamise jätkamise võimekuse suurendamine pikaajalise elektrikatkestuse korral – kuni 80 000 eurot haigla kohta.

Tingimused on kinnitatud tervise- ja tööministri 28. septembri 2021. a määruses nr 40 „Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumise korraldamine haiglavõrgu kavas nimetatud haiglates” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel. Juhime tähelepanu, et määruse § 10 lõike 4 järgi on finantsanalüüsi esitamise vajadus (puhastulu hindamiseks) juhul kui projekti abikõlblik summa on (enne puhastulu mahaarvamist) üle 1 000 000 euro. RTK kodulehel on kättesaadav varasemate voorudega analoogne analüüsi juhend ja vorm.

Infotund toetuse taotlejatele on kavas detsembri alguses ning teavitame sellest jooksvalt. Täiendava info toetuse ja selle taotlemise kohta lisame taotlemise alguseks RTK kodulehele.

Taotlusvooru kontakt: Mari Knjazev, tel 56 222 511, mari.knjazev@rtk.ee.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist