Haiglad saavad 12,6 miljonit eurot toetust kriisivalmisoleku parandamiseks

25.11.2021 | 10:13

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Sotsiaalministeerium avasid täna uue taotlusvooru, millest haiglavõrgu kava haiglad saavad tervisekriisideks ja hädaolukordadeks valmisoleku tõstmiseks taotleda kokku 12,6 miljoni euro ulatuses toetust. Toetuse abil luuakse hapnikravi võimekusega isolatsioonipalateid ning parandatakse vältimatu abi toimepidevust pikaajalise elektrikatkestuse puhuks.
    • Jaga
Tervise- ja tööminister Tanel Kiik

„Investeerime haiglate vastupanuvõime tõstmisesse, et suurendada tervishoiusüsteemi võimekust COVID-19 pandeemia ja teiste kriisidega toime tulla. Seeläbi toetame patsientidele vajaliku ravi pakkumist ning ennetame vajadust suureneva haigestumise korral plaanilise ravi või ühiskonnaelu piiramiseks,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Investeeringute tulemusena luuakse 2023. aastaks COVID-19 patsientide jaoks 150 nakkusohutuse nõuetele vastavat ja kaasaegsel tasemel abi osutamiseks sobivat voodikohta. Selleks toetatakse nii uute isolatsioonipalatite ehitamist kui olemasolevate palatite ümberehitamist, sh hapnikravi võimekuse tõstmist ning negatiivse või positiivse rõhu tagamiseks vajalike ventilatsioonisüsteemide väljaehitamist.  Isolatsioonipalatite loomine suurendab võimekust pakkuda kvaliteetseid tervishoiuteenuseid suurenenud COVID-19 haigestumise tingimustes ning vähendab nakkuse leviku ohtu haiglas, vähendades seeläbi vajadust plaanilise ravi piiramiseks, uuringute ja operatsioonide edasilükkamiseks. 

Teise tegevusena toetatakse olemasolevate elektrisüsteemide kohandamist, täiendavate elektrigeneraatorite, UPS-seadmete ja külmatranspordivahendite soetamist ning vastavate süsteemide väljaehitamist, et tõsta valmisolekut võimalikeks pikaajalisteks elektrikatkestusteks.

Avaliku taristu talituse juhataja
Marek Atonen

Haiglate taotlusi vastu võtva RTK avaliku taristu talituse juhataja Marek Atoneni sõnul toetuse puhul omaosaluse nõue puudub. „Toetuse määr on sada protsenti kõikidest kuludest ehk haiglad ise oma võimekuste parandamiseks midagi juurde maksma ei pea,“ ütles Atonen. „Maksimaalne toetussumma isolatsioonipalatite rajamise ja hapnikuvõimekuse parandamiseks on palati kohta 73 000 eurot. Valmisoleku tõstmist elutähtsate teenuste osutamise jätkamiseks hädaolukordades toetame kuni 80 000 euroga haigla kohta,“ lisas ta.

Taotlusvooru rahastatakse REACT-EU vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 12,6 miljoni euroga. Toetus on mõeldud haiglavõrgu kavas nimetatud haiglatele ning taotlusvoor on avatud 27. jaanuarini 2022. Toetuse taotlemise infotund toimub 7. detsembril kell 12.30-14.00 virtuaalselt. Täpsema info leiab RTK kodulehelt.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist