Sa oled siin

Käivitumas on Eesti-Vene programmi uued piiriülesed koostööprojektid Narva ja Ivangorodi vahel

2 juuli 2019

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi korraldusasutus Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) allkirjastas möödunud nädalal kaks toetuslepingut suuremahuliste taristuprojektide elluviimiseks Narvas ja Ivangorodis. Toetuslepingute kogumaksumus on  7,9 miljonit eurot ja tööde maht partnerite kaasfinantseeringuga moodustab 10,65 miljonit eurot.

Koostööprojektid edendavad piiriregiooni ettevõtlust ning elukeskkonda ja on olulised jätkamaks EL eelmises programmperioodis 2007-2013 Eesti-Läti-Vene programmis alustatud tegevusi. 

„Piiriülene koostöö Narva ja Ivangorodi vahel omab aastatepikkust edukat kogemust ning on hea näide erinevate meeskondade ja projektide sünergiast piirkonna tõhusal arendamisel. Uued algatused Eesti-Vene programmi raames jätkavad regiooni atraktiivsuse tõstmist ning loodan, et ka üha enam külastajaid avastab enda jaoks need võluvad piirilinnad,“ lausus Ege Ello, Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juht.

Projekt „Narva-Ivangorodi unikaalse piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ (Narva-Ivangorod Castles 2) keskendub kahe riigi piirilinna ainulaadsete linnuste kompleksi olemasoleva potentsiaali paremale ärakasutamisele ning arendamisele ühtse turismi-, ajaloo- ja kultuuriobjektina. Selle käigus rekonstrueeritakse Narva linnuse Läänehoovis asuv Kristervalli bastion, välisseinad ja teostatakse arheoloogilisi väljakaevamisi. Ivangorodis rekonstrueeritakse ning avatakse külastajatele 18. sajandil rajatud suur püssirohukelder, mis hetkel kehva seisukorra tõttu muudab suure osa kindluse territooriumist külastajatele kättesaamatuks.

Paralleelselt investeeringutega keskenduvad projektipartnerid ka uurimustööle ja hariduslikele tegevustele. Mõlemas piirikindluses luuakse uus püsiekspositsioon piirkonna ajaloo tutvustamiseks.

Projekti viivad ellu SA Narva Muuseumi ja Leningradi oblasti muuseumiagentuur.

Olulise tähtsusega on ka piiriülene koostöö Narva ja Ivangorodi vahel Narva jõe kahepoolse kaldapromenaadi arendamiseks, mis teostatakse projekti „Ajaloolise jõeäärse kaitseala arendamine Narvas/Eestis ja Ivangorodis/Venemaal, 3. etapp(River Promenades III) raames.

Narvas ehitatakse välja promenaad Joaoru puhkeala piirkonnas ligikaudu 850 m ning Ivangorodis 500 m pikkusel alal. Mõlemal pool kallast rajatakse promenaadi ümber olev haljastus, LED valgustus ja täiustatakse puhkevõimalusi, et muuta piirilinnade elanike ning külastajate seas populaarne jõeäär veelgi atraktiivsemaks.

Tegevused viiakse ellu Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti ja Leningradi oblasti Ivangorodi linna administratsiooni poolt. 

Mõlema projekti kestus on 3 aastat.

Suuremahulised taristuprojektid on Eesti-Vene programmi raames rahastatavad strateegilise tähtsusega piiriülesed investeeringuprojektid, mis on välja valitud väljaspool avatud taotlusvooru.

Täiendav info:

Liane Rosenblatt,
programmi ja kommunikatsiooni konsultant,
Eesti-Vene programmi ühine tehniline sekretariaat
Liane.Rosenblatt@rtk.ee

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalamajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu