Sa oled siin

Kinnitati Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukava järgnevaks neljaks aastaks

6 veebruar 2019

Riigihalduse minister Janek Mäggi kinnitas 1. veebruaril Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) arengukava järgnevaks neljaks aastaks.  

Tänane Eesti vajab kiiret, paindlikku ja tõhusat riiki. RTK uuendatud arengukava lähtub riigireformi eesmärkidest keskendudes teenuse kvaliteedi säilitamise kõrval avaliku sektori kulude vähendamisele ja efektiivsuse tõstmisele. RTK visioon aastaks 2022 on olla eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja avalikus sektoris oma valdkonna parimate töötajate ja nutikate IT lahendustega. Eesmärkide saavutamisel näeb arengukava võtmetegevustena ette nüüdisaegsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu, töötajate erialaste teadmiste tõstmist ning dubleerimise vähendamist asutuste sisestes ja vahelistes tööprotsessides.

RTK peadirektor Tarmo Leppoja: „Meil on hea meel tõdeda, et möödunud strateegiaperioodil oleme suutnud saavutada pea kõik püstitatud eesmärgid ning olulisel määral neid ka ületada.

Tegevuse alguses seadsime oma kõige olulisemaks sihiks kõrge kliendirahulolu pakutavate teenustega. Tänaseks on klientide rahulolu arvestusteenusega keskmiselt 8,55 palli kümne palli skaalal ehk 0,25 palli kõrgem kui algselt seatud eesmärk 2018. aastaks. Kõige kõrgemalt hindavad kliendid töötajate positiivset suhtlemist, erialaseid teadmisi ning pakutavate infosüsteemide kasutusmugavust. Lisaks klientidele on kõrge hinnangu teenuse kvaliteedile andnud ka Riigikontrolli audiitorid, kelle arvates on arvestusteenuse kvaliteet riigis tervikuna tõusnud.

Kõige rohkem on võrreldes esialgsete plaanidega kasvanud keskuse teenuste portfell. Tegevuse alguses 2013. aastal pakkusime nelja erinevat tugiteenust ning ei prognoosinud teenuste arvu olulist kasvu. Tänaseks on meie teenused täienenud personaliarenduse, riigihangete korraldamise ja toetuste kasutamise korraldamise teenuste võrra. Samuti on oluliselt suurenenud teenindatavate asutuste arv kõigi pakutavate teenuste osas.

Tugiteenuste konsolideerimine on võimaldanud märkimisväärselt vähendada teenuse osutamisega seotud töötajate arvu ning seeläbi ka kulusid. Nii finants-, personali- kui ka palgaarvestuse teenuse osutamisega seotud töötajate arv vähenenud kolmandiku võrra. Tänu konsolideeritud tugiteenustele hoitakse igal aastal kokku umbes 2,5 miljonit eurot.“

RTK on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse; ning õigusaktides määratud juhul ka rakendusüksuse ülesandeid. RTK kliendiks on enam kui 90% riigiasutustest ning ka mõned riigi sihtasutused, avalik-õiguslikud ja põhiseaduslikud institutsioonid.

RTK missiooniks on võimaldada kliendil keskenduda oma põhitegevusele pakkudes efektiivseid lahendusi tugiteenuste ja toetuste valdkonna korraldamisel. RTK on seadnud oma järgneva nelja aasta fookuse olemasolevate teenuste arendamisele pöörates jätkuvalt tähelepanu pakutavate teenuste kvaliteedi, sh tõhususe tõstmisele ning liikudes kliendile kõrgemat lisandväärtust pakkuvate teenuste poole.