Sa oled siin

Muudetud struktuuritoetuste seadus jõustub 18. juulil

14 juuli 2020

18. juulil jõustub perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seaduse muudatused. Olulisim muudatus võrreldes seni kehtiva korraga on väiksemasummaliste ostude piirmäära tõus 5 000 eurolt 20 000 eurole, millest alates peab erasektori toetuse saaja järgima riigihangete üldpõhimõtteid ning kontrollitakse nende täitmist. Kuna riigihankekohuslasest toetuse saaja peab riigihanke põhimõtteid järgima sõltumata hanke maksumusest, siis toetusest rahastatava hanke puhul kontrollitakse hankereeglite täitmist samuti alates 20 000 eurost 5 000 euro asemel.

Kuni 20 000 euro suuruste hangete läbiviimisel peab toetuse saaja edaspidi käituma samal moel, nagu varasemalt kuni 5000-euroste hangete puhul. Sest endiselt jääb kehtima abikõlblikkuse nõue, et kulu peab olema tõhus ja vahendeid tuleb kasutada säästlikult. Seda hinnatakse juba projekti eelarve sobilikkuse hindamisel enne toetuse määramist aga ka maksete tegemisel. Toetuse saaja peab olema toetuse andja päringu peale valmis seda tõendama. 

20 000-eurost piirmäära rakendatakse pärast 2020. aasta 17. juunit algatatud hangetele. Seda ka juhul, kui toetuse andmise tingimusi sisaldav määrus, käskkiri või taotluse rahuldamise otsus näeb ette madalama piirmäära.