Omavalitsustele avanes taotlusvoor rahvusvahelise kaitse saajate abistamiseks

25.07.2022 | 09:53

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning Sotsiaalministeerium avasid 25. juulil taotlusvooru, mille kaudu on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust sõja eest põgenenud inimeste abistamiseks. Kokku on toetuseks ette nähtud 1,5 miljonit eurot, millele lisandub KOVide omafinantseering. Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
    • Jaga

„Omavalitsustel on kandev roll sõjapõgenikega seotud kriisi lahendamisel, peamiselt esmase abi korraldamisel ja avalike teenuste tagamisel. Suure hulga põgenikega on omavalitsuste koormus märgatavalt kasvanud ja riik soovib pakkuda tuge, et vajadusel palgata lisatööjõudu,“ ütles sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov. „Mida kiiremini saavad sõjapõgenikud vajalikku abi, seda kiiremini saavad nad Eesti ühiskonnas iseseisvalt hakkama.“

RTK tööturu ja hoolekande talituse juhataja Ülle Luide sõnul saavad omavalitsused avanenud taotlusvooru kaudu toetust näiteks nii põgenikke abistavate koordinaatorite kui tugiisikute palkamiseks. „ Avanenud taotlusvooru eesmärk on kohalike omavalitsuste toetamine sõja eest põgenenud inimeste aitamisel, mistõttu saab toetust taotleda mitmete esmavajalike teenuste sisse seadmiseks, et hõlbustada sõjapõgenike lõimumist Eesti ühiskonda“, selgitas Luide. 

„Koordinaatorid on abiks nii põgenike kui tema pereliikmete toetusvajaduste väljaselgitamisel, samuti eri osapooltega kokkulepete sõlmimisel, et sõjakoleduste eest põgenenud inimesed saaksid neile vajalikke teenuseid või toetuseid. Tugiisikute eesmärk aga on omavalitsusse elama asunud Ukraina sõjapõgenike ja nende pereliikmete personaalne toetamine, nõustamine ja abistamine siinse elu korraldamisel“, lisas Ülle Luide.

Taotlusvoor on avatud 25.07 - 31.12. 2022 kella 17.00ni või eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%. 

Toetuse taotlejatele toimub infopäev 10. augustil 2022 virtuaalkeskkonnas. Registreerimisvormi infopäeval osalemiseks leiab  SIIT  Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab SIIT

Toetust makstakse sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekande teenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ muudatuste alusel ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Sotsiaalministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.