Sa oled siin

Projektide elluviimine eriolukorras

19 märts 2020

RTK annab teada, et vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale jätkab RTK rakendusüksus tegevust oma tavapärasel viisil. Toimub maksetaotluste menetlemine, kulude abikõlblikkuse kontrollimine, aruannete menetlemine. Erisused tavapärasest olukorrast, mida RÜ kehtestab, on seotud eriolukorrast tulenevate piirangutega või võimalike tekkivate probleemidega projektide rakendamisel.

Üldine soovitus on - palume kõigist probleemidest ja juhtumitest oma projekti koordinaatorile kiiresti teada anda!

Muudatused on kehtestatud järgmistes olukordades:

  • Kohapealsed kontrollid

Perioodil 16.03-30.04.2020 ei teosta RÜ toetuse taotlejate ja saajate juures kohapealseid kontrolle, et vältida kontakte. Paikvaatlused lükkuvad edasi ja viiakse läbi pärast eriolukorra lõppemist. Kui projekti viimase maksetaotluse teostamise eeltingimus on kohapealse kontrolli läbiviimine, siis nimetatud perioodil tehakse selle nõude osas erand ja toetus makstakse välja ilma kohapealset kontrolli läbi viimata. Küll tuleb toetuse saajal arvestada sellega, et kui hilisema kontrolli raames avastab RÜ puudusi, siis võidakse makstud toetus tagasi küsida.

  • Probleemid projektide rakendamisel 

Kui projekti rakendamisel esinevad tõrked - tarneraskused, tegevuste peatumine, ära jäämine, edasi lükkumine jne, siis palume ühendust võtta oma projekti koordinaatoriga, et arutada läbi võimalikud lahendusvariandid. Vajadusel oleme valmis kaaluma kõiki põhjendatud vajadusi projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

  • Avatud taotlusvoorud ja projektide hindamine

Jälgime alates 01.03 avatud taotlusvoorude käiku. Kui esineb tõrkeid taotlusvoorudega seotud toimingutes, kus taotlejatel on keeruline koondada taotluse esitamiseks vajalikku dokumentatsiooni, siis palume sellest RÜ kontaktisikule teada anda. Vajadusel kaalub RÜ koostöös vastava ministeeriumiga taotlusvooru tähtaegade pikendamist. 

Kui esineb raskusi taotluste hindamise korraldamisel, mis võib kaasa tuua rahastamise otsuste tegemise viibimise, siis RÜ teavitab sellest esimesel võimalusel kõiki taotlusvoorus osalejaid.

  • Projektide tulemuste saavutamine

Kui tekib mure  projektide väljund- ja tulemusnäitajate saavutamise osas, siis võtke ühendust oma projekti koordinaatoriga. Kaalume igat üksikjuhtumit eraldi, oleme vajadusel valmis andma tulemuste saavutamiseks tähtaegade pikendusi.

Info Interreg programmide projektide partneritele
 

Esmatasandikontroll jätkab vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale aruannete kontrolli tavapärasel viisil. Kohapealseid kontrolle perioodil 16.03.-30.04.2020 esmatasandi kontroll ei teosta, et vältida kontakte. Kavandatud kohapealsed kontrollid lükkuvad edasi ja viiakse läbi pärast eriolukorra lõppemist.

Kui projektide rakendamisel esinevad tõrked – tarneraskused, tegevuste peatumine, ära jäämine, edasi lükkumine jms, siis palume võimalike lahendusvariantide arutamiseks koheselt võtta ühendust juhtpartneri ja sekretariaadiga ning teavitada läbi aruande esitamise esmatasandi kontrolli.