Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus on EMP/Norra toetuste riiklik kontaktasutus

16 november 2018

Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ning Norra Kuningriigi vahel sõlmiti 2017. maikuus vastastikuse mõistmise memorandum välisabi saamiseks ning Norra ja Eesti koostöö tugevdamiseks. Käesoleva aasta 05. novembril jõustus nimetatud memorandumi muudatus, millega riikliku kontaktasutuse ja sertifitseeriva asutuse ülesanded toodi Rahandusministeeriumist Riigi Tugiteenuste Keskusesse, mis on osa riigi teenuste tsentraliseerimise protsessist.

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro: „Mul on väga hea meel, et meile on usaldatud sedavõrd tähtis ülesanne. Riigi Tugiteenuste Keskusel lasub nüüdsest üldvastutus Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014–2021 eesmärkide saavutamise ja vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamise eest. Seetõttu võib EMP/Norra rakendamist puudutavates küsimustes nüüdsest meie poole pöörduda.“

Perioodil 2014-2021 kuulub Eestis rakendamisele kokku 6 programmi, millest 4 programmi juhitakse Eesti riigi (Sotisaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium) ja 2 programmi Finantsmehhanismide kantselei poolt.  Projektide elluviimisel investeeritakse konkurentsivõime, küberkaitse, keskkonna ja kliima, tervishoiu, teaduse, hariduse, sotsiaalkaitse, kultuuripärandi ja kodanikuühiskonna valdkondadesse, mille tulemusena paraneb Eesti erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslik olukord ning luuakse paremad tingimused majanduskasvuks. Lisaks rahalisele panusele on võimalik koostöö käigus teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada teavet, mis omakorda võimaldab Eestil üldiselt paremini kavandada oma majandustegevust.

Lisainfot EMP/Norra programmide kohta saab SIIT ning rakendamist puudutavates küsimuste on kontaktisikuks Merje Rahn, merje.rahn@rtk.ee; 663 1954