Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus hakkab tegelema toetustega

3 September 2018

Alates 1.septembrist lisandus Riigi Tugiteenuste Keskusesse toetuste korraldamise ja andmise teenus. Tegu on toetustega, mille jagamisega tegelesid siiani Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja rahandusministeerium ning mille kogumaht on ligi miljard eurot.

Alates käesoleva aasta septembrist hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) rakendama rahandusministeeriumi valitsemisalal regionaal- ja teisi toetusi, millede jagamisega tegeles seni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Lisaks tulid RTK-sse üle ka riigikantselei ja sotisaalministeeriumi poolt korraldatavad eurotoetused, millede jaotust korraldas taotlejate vahel siiani rahandusministeerium. Üle toodud toetuste seas on näiteks hasartmängumaksu baasil antav investeeringutetoetuste programm ning esmatasandi tervisekeskuste, kergliiklusteede ja toiduabi toetuse programmid. Lisaks anti RTK-le üle maaeluministeeriumi vastutusala regionaalprogrammide rakendamine.      

„Meie eesmärk on pilootprojektiga näidata, et toetuste jagamise süsteemis on võimalik vähendada tarbetut bürokraatiat ja dubleerimist ning teha süsteem toetuse saajate jaoks lihtsamaks ja mugavamaks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

„Nüüd on eri toetusi võimalik taotleda ühest ja samast kohast ning sarnase põhimõtte alusel,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Muudame toetuste saamise lihtsamaks ja vähendame bürokraatiat nii taotleja kui ka riigi jaoks. See on üks osa riigireformist – avalike teenuste korrastamine muudab riigi tõhusamaks. Ümberkorraldus haakub hästi riigireformi eesmärgiga ja on praktiline samm selle suunas.”

„Riigi Tugiteenuste Keskuse üheks peamiseks eesmärgiks on pakkuda riigiasutustele igapäevaselt kvaliteetseid teenuseid, mis võimaldab neil omakorda keskenduda oma põhitegevustele ja seeläbi hoida riigil kokku kulusid,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor Tarmo Leppoja. „Samast põhimõttest on lähtutud värskelt RTK-sse üle tulnud toetuste teenuse projekti puhul.“

Seoses toetuste taotlemise ja andmise teenuse lisandumisega tulid RTK-sse üle ka 95 töötajat, kes seni olid tööl rahandusministeeriumis ja EAS-is. Nendest 77 lisandus RTK Tallinna – ja 18 Tartu kontorisse. Kokku töötab RTK-s nüüd 382 töötajat.

RTK-st saab edaspidi taotleda 36 erineva meetme toetusi. Neid rahastatakse viiest rahastusallikast, sealhulgas Euroopa Liidu struktuurifondidest, Euroopa abifondi toiduabi toetustest enim puudust kannatajatele, Euroopa naabrusinstrumendi piiriülese koostöö vahenditest, CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside müügi tulust ning hasartmängumaksust ja teistest riigieelarve tuludest.

EAS keskendub edaspidi senisest enam Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamisele, välisinvesteeringute riiki toomisele ja turismitulu kasvatamisele ning jätkab ka ettevõtluse ja turismitoetuste pakkumisega, sest need toetavad EAS-i põhitegevusi.

 

RTK on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Selle põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine kümne ministeeriumi valitsemisala asutustele, riigikantseleile ja riigikontrollile. Lisaks korraldab RTK kohtumenetluse tulemusena tekkinud riigi nõuete täitmist. 2016. aastal alustati riigihangete korraldamise teenuse pakkumist. Täna pakutakse riigihangete korraldamise teenust riigikantseleile ning justiits-, keskkonna-, rahandus- ning sotsiaalministeeriumile ja selle viiele allasutusele.