Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja ühishanke avaliku sektori asutustele sõidukite liisimiseks

5 detsember 2018

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avaldas riigihangete registris üleriigilise ühishanke lepingupartnerite leidmiseks erinevatele avaliku sektori hankijatele sõidukite liisinguteenuse pakkumiseks. Pakkumusi oodatakse järgmise aasta esimesteks päevadeks, tähtajaga 04.01.2019.

RTK korraldab sõiduautode ühishanget juba teist korda ning ühiselt hankimise eesmärgiks on kokku hoida riigi ehk maksumaksja raha. Kui eelmine sõiduautode ühishange koosnes kahest eraldi riigihankest, millest esimese raames osteti autosid ja teise raames võeti ostetud autod liisingusse, siis uue riigihanke tulemusena on kavas sõlmida üks raamleping kuni viie liisingupakkujaga. Selle eesmärgiks on tagada asutuste jaoks sõidukite lihtsam, kiirem ja paindlikum tellimine ning võimaldada raamlepingu partneritel pakkuda kogu lepinguperioodil standarditele vastavaid sõidukeid, sõltumata autode turul toimuvatest muutustest.

„Ühishankes osalevatele asutustele pakub osalemine võimaluse saada paremaid hindu ning hanke läbiviimisega seotud ajakulu kokkuhoidu. Riigihangete korraldamine on asutuste jaoks sageli kõrvalkohustuseks, mistõttu RTK kaudu hankimine muudab sõidukite soetamise asutustele lihtsamaks ja kiiremaks“ sõnas RTK peadirektor Tarmo Leppoja. „Kaob ära vajadus korraldada ajamahukaid ning keerulisi hankemenetlusi, koostada hankelepinguid, sõidukite tehnilisi kirjeldusi, hoida end kursis sõidukite turul pakutavaga ning tegeleda hankevaidlustega. Väiksem huvi on tõenäoliselt nende asutuste poolt, kelle hankemahud on endal nii suured, et pakkujad on valmis pakkuma soodsamat hinda“ lisas Leppoja.

Raamlepingu alusel saab soetada sõidukeid, mille tehniline kirjeldus on paika pandud Rahandusministeeriumi kokku kutsutud standardiseerimise töögrupi poolt. Kokku koostati kaheksas erinevas sõidukiklassis 13 standardit. Selleks, et saavutada soetatavate sõidukite maksumuselt mastaabisäästu, määrati lisaks sõidukite standardiseerimisele ära ka sõidukite tellimise menetlusreeglid. RTK korraldab sõlmitava raamlepingu alusel ühishankes osalenud asutustele minikonkursse kaks korda aastas, koondades eelnevalt asutuste sõidukite vajadused. Samas jääb ühishankes osalenud asutustel õigus vajadusel iseseisvalt raamlepingu alusel minikonkursse korraldada. Sõlmitava raamlepingu alusel on võimalik sõidukeid liisida nii kasutus- kui kapitalirendi tingimustel.

RTK alustas üleriigiliste ühishangete korraldamist alles eelmisel aastal – eesmärk on laiendada asjade ja teenuste ringi, mida koostöös asutustega standardiseerida ja ühiselt hankida. Planeeritavatest ühishangetest teavitamiseks ja ka nende ettevalmistamiseks kasutab RTK kesksete hangete portaali. 2019. aasta esimeses kvartalis korraldab RTK veel kolm üleriigilist ühishanget: kütuse, koopiapaberi ja kantseleitarvete ostmine.

Sõidukite liisimise hanke kohta saab täpsemat infot riigihangete registrist

Üleriigiliste ühishangete kohta saab täpsemat infot RTK hangete portaalist

Lisainfo: Marju Lepmets, RTK riigihangete osakond, marju.lepmets@rtk.ee, tel 663 1810