Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus maksis septembris välja toetusi 7,2 miljoni euro eest

5 oktoober 2018

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)  on alates septembri algusest maksnud toetuse saajatele välja toetusi ligi 7,2 miljonit eurot. Keskus alustas toetuste korraldamise ja väljamaksmise teenusega alates 1. septembrist. Senised Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja rahandusministeeriumi ülesanded toodi RTKsse üle, et keskelt korraldada ja lihtsustada toetuste taotlemist ning välja maksmist.  Muudatus on üks osa riigireformist, et korrastada avalike teenuste osutamist ja muuta riik tõhusamaks.

 

Esimene toetus maksti välja juba esimesel tööpäeval, 3. septembril Sihtasutus Läänemaa Haiglale Läänemaale esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks.  Esimese kuuga välja makstud toetuste kogusummast moodustavad Euroopa Liidu välisvahendid 5,8 mln eurot. Välja on makstud ka toetusi riigieelarvest summas ligi 1,4 mln eurot.  Riigieelarvest on toetusi makstud peamiselt hajaasustuse programmist, kus toetuse saajatel on võimalik rajada oma kodule veevarustussüsteeme, kanalisatsioonisüsteeme, juurdepääsuteid ja autonoomseid elektrisüsteeme.

 

RTK-st saab edaspidi taotleda 38 erineva meetme toetusi. Neid rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, Euroopa abifondi toiduabi toetustest enim puudust kannatajatele, Euroopa naabrusinstrumendi piiriülese koostöö vahenditest, kasvuhoonegaaside müügi tulust ning teistest riigieelarve allikatest.

 

RTK on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Selle põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine kümne ministeeriumi valitsemisala asutustele, Riigikantseleile ja Riigikontrollile. Lisaks korraldab RTK kohtumenetluse tulemusena tekkinud, aga ka teatud muude riigi nõuete täitmist. 2016. aastast pakutakse riigihangete korraldamise teenust nelja ministeeriumi valitsemisala asutustele ja Riigikantseleile ning korraldatakse ühishankeid, millest võtab hankijana osa lai ring valitsussektori üksusi.

 

Selle aasta septembrist korraldab RTK rahandusministeeriumi valitsemisala regionaaltoetuste taotlemist ja väljamaksmist, millega seni tegeles EAS. Samuti toodi RTK-sse üle ka Riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud tingimustel antavad eurotoetused, mille jaotust korraldas taotlejate vahel siiani rahandusministeerium. Üle toodud toetuste seas on näiteks hasartmängumaksu baasil antav investeeringutoetuste programm ning esmatasandi tervisekeskuste, kergliiklusteede ja toiduabi toetuse programmid. Lisaks anti RTK-le üle maaeluministeeriumi vastutusala regionaalprogrammide korraldus.