Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus sõlmis uue e-arvete menetluskeskkonna teenuse lepingu

2 september 2020

RTK sõlmis e-arvete menetluskeskkonna teenuslepingu järgnevaks 5 aastaks ettevõttega Fitek AS. Riigihankel edukaks osutunud teenusepakkuja osutas e-arvete keskkonna teenust RTK-le ka eelneval lepinguperioodil, seega saab RTK oma klientidele jätkata teenuse pakkumist harjumuspärases keskkonnas.

RTK on ostnud alates 2011. aastast e-arvete menetluskeskkonna ja arvete digitaliseerimise teenust erasektorist. RTK vahendab teenust omakorda enda 164 avaliku sektori kliendile, sh 151 riigiasutusele, 12 riigi valitseva sihtasutusele ning ühele avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Teenuse keskne tellimine paljudele riigiasutustele ühiselt ning selleks läbiviidud riigihanked on võimaldanud riigil saada oluliselt soodsamat hinda, võrreldes olukorraga, kus kõik asutused peaksid teenuse ise hankima.

Uue lepinguperioodi eel läbi viidud hanke võitis Fitek AS, kellega sõlmiti leping 5 aastaks. Leping kehtib alates 1. septembrist. Lepingupartnerilt tellitavad teenused on ostuarvete vastuvõtmine, digiteerimine, elektroonilise arvete menetluskeskkonna kasutamine, andmevahetus riigi ühtse majandustarkvaraga SAP, e-ostuarvete arhiveerimine koos menetlusinfo ja raamatupidamisdokumendi numbriga.

Lepinguperiood lepiti kokku tavapärasest pikem, kuna avaliku sektori asutustele kohustuslikuna esitatavate e-arvetele ülemineku järgselt (alates 01.07.2019) on e-arvete teema valdkond Eestis paremini reguleeritud. Kohustuslikud e-arved on võimaldanud väga suurel määral hoida kokku ka arvete digitaliseerimise teenusele kuluvat ressurssi.

Kuna ka eelmine leping oli sõlmitud Fitek ASiga, ei ole tarvilik ka RTK klientide ümberõpe uue keskkonna kasutamiseks.