Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus viis läbi riigihanke pensioniregistri teenuse tellimiseks Rahandusministeeriumile

31 detsember 2019

 

Kontsessiooni erimenetlusena läbi viidud riigihanke tulemusel sõlmis Rahandusministeerium 31.12.2019 kontsessioonilepingu AS Pensionikeskusega.

Lepingu alusel osutab AS Pensionikeskus pensioniregistri teenust aastatel 2020-2024. Lepingu maksumus käibemaksuta on 3 970 000 eurot.

Lepingu põhisisuks on:

  1. Kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakute registreerimine, mis sisaldab muuhulgas pensionifondi osakute väljalaskmist, tagasivõtmist, tulumaksuarvestust ning muid kogumispensionide seaduses sätestatud pensioniregistri pidaja osutatavaid teenuseid, sh teenuse osutamiseks vajaliku registripidaja veebilehe haldamine;
  2. Pensionikontode avamine ja pensionifondide osakute üle arvestuse pidamine;
  3. Pensionifondi valitsejale, keskdepositooriumile ja kogumispensionide seaduses sätestatud pensionilepinguid või täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid sõlmivale kindlustusandjale ja teistele isikutele nende seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajaliku pensioniregistri taristule juurdepääsu tagamine.

Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakond korraldab riigihankeid 36 riigiasutusele, millele lisanduvad üleriigilistes hangetes osalevad asutused. Aastas viiakse läbi enam kui 200 hanget.

Lisainfo:
Kati Eller
Riigihangete osakonna juhataja
663 8225
kati.eller@rtk.ee