Riigi Tugiteenuste Keskuse uueks juhiks saab Pärt-Eo Rannap

23.11.2022 | 11:12

Riigi Tugiteenuste Keskust (RTK) asub alates 1. jaanuarist juhtima Pärt-Eo Rannap, kes kuulub 2017. aastast ka asutuse nõukotta. Hetkel töötab Rannap Haridus- ja Teadusministeeriumis haldusküsimuste asekantslerina.
    • Jaga

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on Riigi Tugiteenuste Keskus valitsusasutustele riigitöös oluline tugi ning senine praktika näitab, et koostöö on tulemuslik. „Tugiteenuste keskus paistab muu hulgas silma regionaalse ning paindliku töökorralduse ja värbamisega,“ tõi minister välja. „Uus juht asub riigisektorile teenuste pakkumist koordineerima turbulentsete aegade keerises. Usun, et võime olla rahulikud, kuna uue juhi näol on tegemist asjatundjaga, kes oma ametialaselt profiililt on valdkonnaga hästi kursis. Siinkohal paneksin riigihalduse ministrina talle südamele, et senisest suuremat tuge vajaksid ka kohalikud omavalitsused, näiteks riigihangete korraldamisel,“ lisas ta.

„Riigi Tugiteenuste Keskus on usaldusväärne ja hästi töötav koostöine organisatsioon, kus töötavad kompetentsed ja teotahtelised inimesed,“ märkis Rannap. „Keskus on loodud pakkumaks efektiivseid ja innovaatilisi tugiteenuseid selleks, et kliendid saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Pean oluliseks ka väljakutsete rohkes keskkonnas näha ja kasutada võimalusi teenuseid ja organisatsiooni stabiilselt ja pidevalt edasi arendada. Keskendume jätkuvalt parimate teenuste ja lahenduste pakkumisele ning klientidega koostöös täiendava sünergia ja väärtuse loomisele,“ avaldas tulevane peadirektor.

Rannap on töötanud avalikus sektoris üle 20 aasta, neist viimased 10 aastat juhina. Lisaks asekantsleri ametile on ta olnud Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna juhataja ning Välisministeeriumi rahandusosakonna peadirektor. Ta kuulunud mitmete riigi sihtasutuste nõukogudesse ja valitsusasutuste nõukodadesse.

Rannap on lõpetanud 2001. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli haldusjuhtimise eriala ning õppinud Tartu Ülikoolis avaliku halduse magistriõppes.

RTK uue peadirektori leidmiseks viis konkursi läbi riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Peadirektor nimetatakse ametisse viieks aastaks.

RTK on Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus, kes osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele erinevaid tugiteenuseid ning täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni. Samuti täidab asutus Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse ning õigusaktides määratud juhul ka rakendusüksuse ülesandeid.