Riigihalduse minister kinnitas Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukava aastateks 2021-2024

29.03.2021 | 12:48

Riigihalduse minister Anneli Ott kinnitas 28. detsembril Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) järgmise nelja aasta arengukava. Uuel perioodil on RTK fookuses riigi sihtasutuste arvestusteenuse konsolideerimine, toetuste rakendusteenuse ülevõtmine väiksematelt üksustelt ning valmisolek riigi keskse dokumendihalduse teenuse pakkumiseks.
    • Jaga

Üheksanda tegevusaasta alguses on RTK eesmärkideks osutada jätkuvalt kõrgel tasemel tugiteenuseid keskvalitsuse asutustele ning nende hallatavatele asutustele. RTK soovib oma  klientidele olla hea nõuandja, pakkuda nutikaid ja tõhusaid lahendusi ning olla riigile paindlik partner riigireformi elluviimisel.

Keskuse peadirektori Tarmo Leppoja sõnul on RTK kiiret kasvu oodata ka järgnevatel aastatel. „Eesseisev periood toob kaasa nii mitmeid uusi kliente olemasolevate teenuste osas kui ka muutusi meie poolt pakutavates teenustes. Fookuses on riigi sihtasutuste arvestusteenuse konsolideerimine, toetuste rakendusteenuse ülevõtmine väiksematelt rakendusüksuselt ning nõuete haldusteenuse viimase osa tõrgeteta üleandmine Maa-ametile. Valmis tuleb olla ka keskse dokumendihalduse teenuse pakkumiseks.“

2020. aasta lõpuks pakkus RTK arvestusteenuseid 168 asutusele, mis on 70% kogu keskvalitsuse asutustest. Euroopa Liidu ja siseriiklike toetuste pakkumisel korraldati 38 taotlusvooru, rahastati 452 projekti ja maksti välja toetusi üle 184 miljoni euro. RTK hangete korraldamise üksus viis läbi 173 riigihanget ning riigihangete korraldamise kliendileping on 37 asutusega. Aasta jooksul on tõhustatud ka arvestusteenuste pakkumist – iga RTK personaliarvestaja kohta on 1784 teenindatava asutuse töötajat (aasta varem 1430) ning palgaarvestaja kohta on 1448 teenindatava asutuse töötajat (aasta varem 1265). RTK on hinnatud tööandja – 90% töötajatest soovitaks RTK-d tööandjana oma tuttavatele.

Riigi Tugiteenuste Keskus on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. RTK osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele personali- ja palgaarvestuse, personaliarenduse, riigihangete korraldamise, riigi nõuete haldamise ning riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenuseid. Lisaks on RTK Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuseks ja Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutus ning rakendusüksus õigusaktides määratud juhul.

RTK visioon on olla eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega. Arengukava saab lugeda siit:

.

Katrin Romanenkov

Kommunikatsiooniosakonna juhataja