Riigitöötaja iseteenindusportaali isikuandmete mooduli arendustööd on jõudnud lõpule

07.06.2022 | 12:04

Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) isikuandmete mooduli viimase etapi arendustööde käigus on valminud töötasude muutmise funktsionaalsus, mis koos juba varem lansseeritud lisatasude määramise, kõrvaltegevustest teavitamise, töökoormuse muutmise ja erinevate töötajaga seotud dokumentide vormistamise võimalustega võimaldab digitaalselt ära katta kogu töötaja personalivaldkonna asjaajamise elukaare organisatsioonis, seda töösuhte alustamisest kuni töösuhte lõppemiseni.
    • Jaga

RTK personaliteenuste osakonna juhataja Janika Terve sõnul on Riigitöötaja iseteenindusportaal kaasaegses digiriigis igati sobilik töövahend kuna toimub automaatne infovahetus  portaali ning personali-ja palgaarvestuse tarkvara SAP vahel.  „Tänu sellele on paranenud andmete kvaliteet ning lühenenud personali-ja palgaarvestuse dokumentide vormistamisel kooskõlastamisele ja kinnitamisele kuluv aeg,“ rääkis Terve. „Lisaks toimub töötaja andmete genereerime riiklikest andmebaasidest automaatselt, sest portaal on liidestatud nii rahvastiku- kui äriregistriga ja hariduse infosüsteemiga EHIS. See on muutnud asjaajamise märksa hõlpsamaks nii töötajaile, kui organisatsioonidele. Ta lisas: „ On suur rõõm tõdeda, et tänaseks kasutab RTIPi erinevaid mooduleid üle 200 riigiasutuse. Isikuandmete moodulit kasutab hetkel veel vaid ca 90. Ootame lähiajal uute funktsionaalsuste innukat kasutuselevõttu kõikide riigiasutuste poolt.“ 

Päästeameti personali ja asjaajamise osakonna juhataja Katrin Ehala sõnul on Riigitöötaja iseteenindusportaal hästi vastu võetud nii personalitöötajate, kui kogu asutuse poolt. 
„RTIPi kasutuselevõtuga on meie asutuse asjaajamine muutunud märksa sujuvamaks, sest dubleeritud tegevuste osakaal on organisatsioonis tuntavalt vähenenud. Varasemalt kasutasime dokumentide vormistamiseks vaid dokumendiregistrit, samuti mitmeid erinevaid personalitööks vajalike tabeleid, mis tegid protsesse kohmakamaks,  ent nüüd toimuvad mitmed vajalikud päringud erinevatest riigiregistritest RTIPis paari kliki abil. See aitab kokku hoida aega ja vähenenud on ka paratamatult ette tulevate eksimuste osakaal“, rääkis Ehala. „Töötajad saavad RTIPi abil samuti oma andmeid vajadusel ise muuta – näiteks kui töötaja isikuandmed on rahvastikuregistris muutunud, piisab kui töötaja portaalis ise vastava uuenduse teeb. Töötajatele on lihtsamaks muutunud ka puhkuse- tervise- ja koolituspäevade planeerimine, sest ülevaade kasutatud või kasutamata puhkusepäevadest on töötajale igal ajal nähtav“, lisas Katrin Ehala.

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus. Riigitöötaja iseteenindusportaal on 2013. aastal RTK eestvedamisel lansseeritud iseteenindusportaal, mis võimaldab 44 000 riigitöötajal igapäevaselt hallata nii oma isikuandmeid kui teostada majanduskulude, puhkuste, lähetuste, koolitustega seonduvaid tegevusi ning on muutnud riigiasutustele personalitoimingud paberivabaks. Riigitöötaja iseteenindusportaaliga saavad liituda kõik riigiasutused, mille arvestust peetakse majandustarkvaras SAP. Riigitöötaja iseteenindusportaali arendustöid on aastatel 2017 – 2021 rahastatud Euroopa Liidu regionaalarengu fondi kaudu.