Sa oled siin

Riik parandab 25 miljoni euro eest keskvalitsuse hoonete energiatõhusust

21 juuli 2020

 

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas toetada kolme projekti, mille abil tehakse keskvalitsuse hooned energiatõhusaks. Rahandusministeeriumi vastutusvaldkonna toetust saavad kaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi projekti ning üks Keskkonnaministeeriumi projekt. Kokku jagatakse sel korral keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamiseks toetusi 25 miljoni euro ulatuses. Investeeringud aitavad tulevikus kokku hoida avaliku sektori ülalpidamiskulusid ning säästavad loodust.

Toetuse abil renoveerib Riigi Kinnisvara Aktisaselts Tartu Kohtumaja ning parandab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse energiatõhusust. Kaks projekti lähevad kokku maksma üle 12 miljoni euro ning toetust jagatakse neile kokku ligi 9,9 miljoni eurot. Tartu Kohtumaja renoveerimise projekt lõppeb 2023. aastal ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus saab energiatõhusaks 2024. aastaks. 

Toetust saab ka Keskkonnaministeerium, kes kavatseb ehitada liginullenergiahoonena keskkonnamaja, mis maksab kokku üle 44 miljoni euro. Uue hoone valmimist toetatakse meetmest 15,3 miljoni euro ulatuses.  Keskkonnamaja peaks valmima 2023. aastal. 

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Margit Martinsoni sõnul saab Keskkonnamajast Eesti kõige keskkonnasõbralikum riigihoone. „Kõige enam ootab projekti valmimist loodusmuuseum, kes saab Keskkonnamajas avaramad ruumid, et pakkuda elamusi suuremale hulgale inimestele. Samuti kolivad Keskkonnamajja kokku Keskkonnaministeerium ja selle haldusala Tallinnas asuvad üksused.“

Selle aasta 4. juunil lõppenud keskvalitsuse energiatõhususe meetme II taotlusvooru esitati kokku kümme projekti. Välja valiti kolm projekti, mille toetuse summa jäi meetme eelarve piiridesse. 

„Projektide valikul oli ennekõike määravaks saavutatav energiasääst. Seda toetas planeeritava investeeringu valdkondlik prioriteetsus. Elluviidavate projektide kogusääst on enam kui 2700 MWh/aastas,“ kommenteeris Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen tehtud valikuid. 

Rahandusministeeriumi koordineeritud toetusmeetme eesmärk on keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine. Energiasäästule suunatud tegevusi on kavas toetada ka järgmiste taotlusvoorudega. Toetuseks saadavad vahendid tulevad kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Vaata lähemalt meetme tingimusi ja rahastatud projektide nimekirja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.