Riik toetab kõrg- ja kutsekoolide praktikasüsteemide arendust 1,2 miljoni euroga

29.03.2021 | 15:09

Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus otsustasid toetada 24 projekti, mille abil saavad kõrg- ja kutsekoolid erinevates Eesti paikades arendada oma praktikasüsteeme. Projektide vahel jagatakse ligi 1,2 miljonit eurot nii Euroopa Sotsiaalfondi kui riikliku kaasfinantseeringu vahenditest.
    • Jaga

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel. Toetuse abil saavad kutse- ja kõrgkoolid koolitada oma praktikajuhendajaid, arendada töökohapõhist õpet, töötada välja uusi praktikavorme, saata õpetajaid stažeerima tööandjate juurde ning kutsuda uusi praktikuid kooli õpetama.

„Kvaliteetse kutse- ja kõrghariduse lahutamatu osa on praktika, kus õppija saab väärtusliku kogemuse, et hiljem tööturul paremini toime tulla,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin. „Avatud taotlusvooru projektide rohkus näitas, et õppeasutused väärtustavad kvaliteetset praktikat ning peavad oluliseks ka ettevõtete kaasamist.“

Suurima toetuse, üle 200 000 euro, saab Tartu Ülikool. Väikseima projekti toetus on veidi üle 4000 euro. Toetust saanutest pea pooled on kõrgkoolid ja pooled kutseõppeasutused.

Riigi Tugiteenuste Keskuse elukestva õppe talituse juhataja Marge Kõiva sõnul on kõikides toetatud projektides olulisel kohal praktikajuhendajate koolitamine. „Kutse- ja kõrghariduse praktika tulemuslikkuse võtmetegur on koolitatud praktikajuhendaja nii koolis kui ka tööandja juures,“ ütles Kõiva.

Toetatud projektide tegevusi viiakse ellu kuni 30. juunini 2022. Marge Kõiva sõnul ei tähenda kuupäeva saabumine koheselt tegevuste lõppu. „Projektide elluviimisel on kesksel kohal tööandjate ja õppeasutuste omavaheline tihe koostöö, mis loodetavasti jätkub ka peale projektitegevuste elluviimist. See aitab tõsta praktika ja seeläbi kogu õppe kvaliteeti ka pikas perspektiivis,“ avaldas Kõiva lootust.

Toetuse andmise tingimused ja toetuste saajate nimekiri on leitav meetme alamlehel.

Katrin Romanenkov

Kommunikatsiooniosakonna juhataja