RTK arvestusteenuseid kasutab aasta algusest 16 uut klienti

29.03.2021 | 12:25

1. jaanuaril 2021 lisandusid Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse klientidena Vabariigi Presidendi Kantselei, Rahapesu Andmebüroo ja 14 riigi sihtasutust. Varem paiknes nende raamatupidamine ning personali- ja palgaarvestus asutuses või seda osteti teenusena eraturult. Rahapesu Andmebüroo näol on tegemist uue asutusega Rahandusministeeriumi valitsemisalas. Uute klientide lisandumisel osutab RTK arvestusteenuseid üle 180 (75%) keskvalitsuse üksusele.
    • Jaga

Riigi Tugiteenuste Keskuse üks eesmärke on pakkuda valitsusasutustele keskseid teenuseid ja seeläbi muuta riigivalitsemist tõhusamaks. Kesksete teenuste hulka kuulub ka keskvalitsuse üksustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenuse pakkumine.

RTK peadirektori Tarmo Leppoja sõnul aitab arvestusteenuste konsolideerimine pakkuda riigiasutustele mugavat teenust, kaasaegseid infosüsteeme ning säästa riigi raha. „Senised kliendid hindavad RTK arvestusteenuseid kõrgelt - personali- ja palgaarvestuse keskmine rahulolu 2020. aastal oli 10 palli skaalal 8,9 ja finantsarvestuses 8,7 palli. Tänu arvestusteenuste konsolideerimisele on riik seni hoidnud igal aastal kokku üle miljoni euro. Uute asutuste lisandumisel suureneb kokkuhoid veelgi,“ selgitas Leppoja kesksete tugiteenuse kasulikkust.

Sihtasutuste arvestusteenuste üleminek Riigi Tugiteenuste Keskusesse toimub nende konsolideerumise plaani alusel. 1. jaanuaril 2021 said RTK arvestusteenuste klientideks sihtasutused  Erametsakeskus, Eesti Filmi Instituut, Kutsekoda, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Hiiumaa Muuseumid, Sakala Teatrimaja, Tartu Jaani Kirik, Teater Vanemuine, CR14, Eesti Teadusagentuur, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Rannarootsi Muuseum, Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Sihtasutuste arvestusteenuste konsolideerimise plaani kohaselt saavad RTK arvestusteenuste klientideks 1. jaanuarist 2022 veel 13 asutust ning viimased 6 asutust alates 1. jaanuarist 2023.

Kui sihtasutuste arvestusteenused lisandusid konsolideerimise plaani alusel, siis Vabariigi Presidendi Kantselei tuli RTK kliendiks vabatahtlikult. Lisaks toimus selle aasta algul RTK klientide seas muudatusi tulenevalt erinevate asutuste ühinemistest, näiteks ühinenud Transpordiameti ja Keskkonnaameti osas.

Katrin Romanenkov

Kommunikatsiooniosakonna juhataja