RTK jagas kohalikele omavalitsustele uue perioodi välistoetuste kasutamiseks näpunäiteid

06.05.2022 | 11:11

Kohalikele omavalitsustele korraldatud seminari käigus jagas RTK linnade ja valdade esindajatele näpunäiteid, kuidas kasutada Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahalisi vahendeid nii, et vältida enimlevinud vigu riigihangete korraldamisel.

    • Jaga

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) korraldas koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) seminari, mille keskseteks teemadeks olid enam levinud vead ja soovitused riigihangete korraldamisel. Valdkonna eksperdid andsid näpunäiteid, kuidas projekte ellu viia selliselt, et hiljem ei oleks alust osa saadud toetusest tagasi nõuda. Nii seminari läbiviijate, kui osalejate ühine soov on, et välditaks vigu ja probleemkohti, mis seni on ilmnenud perioodi 2014+ projektide läbiviimisel.
  

Kohalike omavalitsuste projektide rikkumised on enamasti toimunud kas struktuuritoetuste eesmärgipärase kasutamise või riigihangete läbiviimise valdkonnas. Rikkumiste sisu varieerub – rikkumisi on enamasti kas riigihankeseaduse järgimisel või hankelepingu sõlmimisel/muutmisel. RTK on koostanud ka videod toetuse saajatele enam levinud vigadest.

 „Kuna kohalikud omavalitsused ja nende asutused on aktiivsed Euroopa Liidu ja teiste toetuste taotlejad ja kasutajad, siis tuleneb sellest neile ka palju erinevaid kohustusi, mille järgimist täpselt ka kontrollitakse. Üheks oluliseks nõudeks erinevate toetuste kasutamisel on riigihangete seaduse täpne järgimine, mille vastu eksimisi ka aegajalt ette tuleb ja sellega seoses toetuste osalisi tagasinõudeid,“ sõnas Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja Urmo Merila (pildil). Ta lisas, et RTK üheks strateegiliseks suunaks on toetada KOVe võimalikult varakult, et vigu ei tekiks. Nii ei ole põhjust hiljem tegeleda ka tagajärgedega. 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on oluline, et omavalitsustel oleks kindlad suunised ja õigusselgus, millistele aspektidele rohkem tähelepanu pöörata, et uue perioodi Euroopa Liidu struktuurimeetmete avanemisel toimuks projektide teostamine ja riigihangete läbiviimine senisest veelgi sujuvamalt. „Euroopa Liidu projektide ellu rakendamisel on oluline kõigi nõuete korrektne täitmine. Kui linnal või vallal tekib riigihanke läbiviimise osas probleeme, siis võib tekkida muresid ka kogu projekti realiseerimisel ja struktuurimeetmete rahade kasutamisel. Oluline on kaasa võtta õppetunnid ja parimad praktikad eelmisest struktuuriperioodist,“ ütles Trei. Ta tõi välja, et liidu liikmetel on suured ootused Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahaliste vahendite kasutamisele, seda näitas ka aktiivne ettepanekute tegemine linnade ja valdade poolt ideekorje etapis möödunud aastal. 
 
Seminaril rääkis Euroopa Liidu vahendite rikkumiste statistikast RTK Järelevalve- ja riskide talituse juhataja Mairi Uusen, läbiviidud auditi leidudest ning rikkumistest tegi ülevaate Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli ning RTK riigihangete kontrollüksuse juht Kersti Kukk andis KOVidele soovitusi riigihangete läbiviimisel.