Selgusid digitaalse õppevara arendusprojektide toetuse saajad

06.01.2022 | 10:57

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi digitaalse õppevara arendamise ja kasutuselevõtu toetusmeetmest sai rahastuse 39 haridusasutuse, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja MTÜ-de esitatud projekti kogusummas 1,71 miljonit eurot.
    • Jaga
Elukestva õppe ja IT-arenduse talituse
juhataja Marge Kõiva

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld tõi välja, et huvi toetusmeetme vastu oli suur: esitati rekordiliselt 75 projektitaotlust, millest rahastuse said nii haridusasutused kui haridustehnoloogia ettevõtted ning esindatud on ka väiksemad koolid ja vallad. “Meie õpilaste ja õpetajate jaoks on oluline see, et valmiv õppevara on koolidele järgnevate aastate jooksul tasuta kättesaadav. Mitmekesist õppevara hakatakse looma kõikides üldhariduse haridusastmetes ja erinevates ainevaldkondades ning huvitavaid arendusi on oodata ka kutsehariduses,” märkis Liina Põld. 

RTK elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul näitasid suvel avatud taotlusvoorud, et kvaliteetse digitaalse õppevara koostamine ja kasutuselevõtt on praegu olulisem kui kunagi varem. „Uute digilahenduste kasutamine koolides on tehnoloogiliselt kiiresti arenevas ühiskonnas niigi oluline, kuid koroonakriisi ja distantsõppe ajal muutus nende olemasolu lausa hädavajalikuks,“ ütles Kõiva. 

Toetusmeetmetest toetuse saanud projektides on rõhku pandud üldpädevuste arendamisele, loodusainete valdkonna õppematerjalidele ning matemaatikale, aga ka humanitaariale. Haridusasutustest said toetused nii kõrgkoolid, kutseharidusasutused kui ka üldhariduskoolid. Enim taotlusi esitasid haridustehnoloogia ettevõtted ning toetuse saajate hulgas on mitmed MTÜ-d ja liidud. 

Taotlusvoorus „Digitaalne õppevara - nutikas õppimine“ toetati kaht tegevust: digitaalse õppevara arendamist ja selle kõigile Eesti koolidele kättesaadavaks tegemist või juba olemasoleva lahenduse õppevaraportaali E-koolikoti kaudu kõigile Eesti koolidele kättesaadavaks tegemist. Selles voorus rahastati kokku 32 haridusasutuste ja juriidiliste isikute projekti. Projektide toetuse osa ulatus alates 4 250 eurost kuni 30 000 euroni, millele lisandub omafinantseering.

Taotlusvoorus „Õppevara ühiskasutus (Klass+)“ otsustati rahastada seitset projekti, mille eest saab soetada vähemalt kolme kooli koostöös kasutatavat uuenduslikku ja kaasaegset õppevara. Selles voorus sai toetust taotleda 50 000-st eurost kuni 200 000 euroni ning toetuse saajate seas on nii haridusasutuste pidajaid kui haridusasutusi.

Projektitaotlusi sai esitada kahes taotlusvoorus „Digitaalne õppevara - nutikas õppimine“ ja „Õppevara ühiskasutus (Klass+)“ möödunud aasta suvest varasügiseni. Kahe taotlusvooru projektide maht on kokku 1,71 miljonit eurot ning neid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 

Ülevaate Klass+ toetuse saajatest on RTK kodulehel

Ülevaate digitaalse õppevara toetuse saajatest on RTK kodulehel.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist