Sa oled siin

Selgusid Kesk-Läänemere programmi viienda taotlusvooru tulemused

31 jaanuar 2020

 

29. ja 30. jaanuaril kohtus Kesk-Läänemere programmi juhtkomitee, et valida välja viienda taotlusvooru raames heakskiidetavad projektid. Programmiperioodi viimases taotlusvoorus kiideti kõikide toetussuundade lõikes 69 taotluse seast heaks 20 projekti, neist Eesti päritolu partneritega on 17 projekti. Lisaks on neli projekti nn ootejärjekorras.

Ülevaade Eesti partneritega heakskiidetud projektidest

Konkurentsivõimeline majandus

Uute Kesk-Läänemere teadmispõhiste ettevõtete meetme raames asub tegevusi ellu viima ja püstitatud eesmärke saavutama kaks projekti. Projekt NBS  asub tagama sihtgrupile tuge ettevõtlusteekonnal, samuti toetab juba olemas olevaid, nn eelseemnefaasis start-up-ettevõtteid esimeste klientide ja investoriteni jõudmisel. Eesti projektipartner on Tallinna Teaduspark Tehnopol.

Kõrgtehnoloogiliste start-up-ettevõtete piiriüleste investeeringute ergutamise ning investeerimisteadlikkuse tõstmisega asub Eesti Äriinglite Assotsiatsioon MTÜ juhtimisel tegelema projekt New Nordic Lift Off, teiseks Eesti päritolu projektipartneriks on Wise Guys Holding OÜ.

Uute õpilasfirmade loomisesse ja noorte ettevõtlikumaks muutmisse asub panustama kolm projekti. Olukorras, kus ettevõtlusega alustajad ja juhid kipuvad suuremas osas olema mehed, on 15-18-aastaste tüdrukute ettevõtlusalase julgustamise südameasjaks võtnud projekt BE the future, mida koordineerib Eesti poolt Tartu Loomemajanduskeskus.

Erivajadustega õpilaste hoiakute ettevõtlikumaks muutmise on Eesti Puuetega Inimeste Koja juhtimisel endale seadnud eesmärgiks projekt SENsationalSTEM, keskendudes eelkõige STEMil (Science, Technology, Engineering and Mathematics) põhinevale meetodile. Lisaks Eesti Puuetega Inimeste Kojale panustab Eestis eesmärkide täitumisse Eesti Agrenska Fond.

Ettevõtliku mõtteviisi süvendamise on fookusesse võtnud ka projekt ChangeMakers, mille käigus asutakse Eesti poolt Tallinna Tehnikaülikooli koordineerituna arendama piiriüleseid miniettevõtteid, võttes seejuures erilise tähelepanu alla keskkonnast tulenevated tegurid.

Projekt Baltic Explorers asub üheskoos Kesk-Läänemere mängutööstuseklastriga programmi erieesmärgi 1.3 raames vallutama Aasia ja Ameerika Ühendriikide mänguturge.

Ühiste ressursside jätkusuulik kasutamine

Programmi erieesmärgi "Kestlikult planeeritud ja hallatavad mere- ning rannikualad" täitumisse asub panustama projekt MAREA, mille projektipartneriks on Tartu Ülikool ning assotsieerunud partneriks Rahandusministeerium.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus arendavad projekti B.Green käigus välja uue rohelise infrastruktuuri planeerimiskontseptsiooni, ning mh suurendada piirkondade arvu, kus väljatöötatud lahendust kasutatakse kui ametliku planeerimise eeletappi.

Projekt CleanStormWater asub Viimsi Vallavalitsuse juhtimisel arendama ja testima uusi sademevee käitlemise lahendusi, mis lisaks puhastamisele ja selle juhtimise kvaliteedi kindlustamisele monitoorivad veekvaliteeti reaalajas, võimaldades hädaolukordades kiiret reageerimist. Projektipartneriks on ka Tallinna Tehnikaülikool.

Piirkondade ühendatus

Projekt CBSmallPorts võtab fookusesse energiatõhususe ning asub tõstma väikesadamate teenuste taset kogu Kesk-Läänemere piirkonnas. Muuhulgas luuakse ühine online-platvorm, mis koondab kokku teabe erinevate osapoolte – paadisõitjate, väikesadamate ja teiste teenusekasutajate – jaoks. Projektitegevusi viivad Eestis ellu Eesti Väikesadamate Arenduskeskus MTÜ ning Kalevi Jahtklubi MTÜ.

Projekti INTROSERV eesmärgiks on Päästeliidu juhtimisel luua integreeritud mereabiteenus, mis võimaldab pakkuda tehnilist abi lõbusõidulaevadele – näiteks väiksemad parandustööd, lähimasse sadamasse pukseerimine ning teave suuremate vajalike parandustööde kohta.

Sotsiaalne kaasatus ja paremad oskused

Projekti MOL eesmärgiks on Eesti Pimedate Liidu koordineerituna leida uusi mooduseid nägemispuudega noortega töötamiseks, et parendada sihtrühma igapäevase toimetulekuga seotud hoiakuid ja suurendada sotsiaalset kaasatust ühiskonnaellu.

Õppekavade ühildamisega asub tegelema viis Eesti partneritega projekti. Projekt INTELTRANS moderniseerib transpordi ja liiklusjuhtimise õppekava, -protsesse ning –keskkondi, Eestis asub uut õppemoodulit looma Tallinna Tehnikakõrgkool. Jätkusuutliku rahanduse õppemoodulile keskendub projekt SuFi, mille Eesti projektipartneriteks on Tartu Kutsehariduskeskus ja Tartu Ülikool. Kuressaare Ametikool hakkab projekti EPIG raames arendama gastronoomia- ja turismialast paindlikku õppekava, maastikuehitaja eriala õppekavasid asub projekti Become More Competitive raames ühildama Räpina Aianduskool. Sotsiaalset ettevõtlust käsitlevate õppekavade ühildamise võtab projekti iSee käigus fookusesse Tartu Ülikool, seejuures on assotsieerunud partneriks ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. 


Õnnesoovid kõigile heakskiidetud projektidele!

Projektide esimene võimalik algusaeg on 2020. aasta 1. veebruar.