Sa oled siin

Valitsus toetas riigi sihtasutuste arvestusteenuse konsolideerimist

10 aprill 2020

 

Rahandusministeeriumi pressiteade

Valitsus toetas eilsel kabinetinõupidamisel riigihalduse minister Jaak Aabi riigi tugiteenuste konsolideerimise ettepanekut, millega viiakse riigi sihtasutuste arvestusteenuse osutamine Riigi Tugiteenuste Keskusse (RTK). Tegemist on riigireformi kavas oleva tegevusega, mis suunatud riigihalduse tõhustamiseks ja parendamiseks.

„Senised positiivsed kogemused näitavad, et riigi asutuste tugiteenuste keskne haldamine annab kokkuhoiu tööajas, lihtsustab korraldamist ja säästab kulusid. Seetõttu soovime ka sobivate riigi sihtasutuste nagu näiteks teatrid ning muuseumid finants-, personali- ja palgaarvestuse viia järk-järgult üle kesksele korraldamisele,“ ütles minister Aab. „See tegevus on osa riigireformist, sihiga tõhusamalt riigi tegevusi korraldada. Samuti jääb asutustel endil nii rohkem aega põhitegevusteks.“

Etapiviisiline konsolideerimine on planeeritud lõpule viia 2022. aasta lõpuks ning see hõlmab 36 riigi poolt asutatud sihtasutust. Arvestusteenuse konsolideerimise tulemusena hoiab riik igal aastal kokku üle 400 000 euro ning teenustega seotud töötajate arv väheneb 38 protsenti ehk 13 inimese võrra.

RTK pakub täna arvestusteenust 150 riigiasutusele, ühele avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ning juba ka 10-le riigi valitseva mõju all olevale sihtasutusele. Seniste konsolideerimiste tulemusel on paranenud arvestusteenuse kvaliteet, asutuste rahulolu pakutava teenusega ja ka teenuse kuluefektiivsus. Riigi finants- ja personaliarvestusega seotud töötajate arv on vähenenud 36 protsenti ja arvestusteenuse kulu aastas ligikaudu 2,4 miljonit eurot. „RTK senised kliendid on hinnanud meie poolt pakutavat teenust kõrgelt – kliendiuuringutest saadud tagasiside arvestusteenusele on kümnepallisel skaalal olnud 8,7 palli. Seda eelkõige tänu kompetentsetele töötajatele ja kaasaegsetele infosüsteemidele. Usun, et lisaks kulude kokkuhoiule võidavad riigi sihtasutused tulevikus ka senisest mugavamast teenusest,“ oli RTK peadirektor Tarmo Leppoja konsolideerimise suhtes optimistlik.

Tegemist on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi III ptk p 3.3., riigireformi tegevuskava 2019-2023 p 2.7 ja riigieelarve revisjoni kohase tõhustamisülesandega.