Sa oled siin

Välja kuulutati Kesk-Läänemere programmi viies taotlusvoor

2 mai 2019

Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm, milles osalevad Eesti, Läti, Soome (sh Ahvenamaa) ja Rootsi regioonid, kuulutas välja taotlusvooru. Programmi eesmärk on toetada piiriülest koostööd piirkondade vahel, et programmipiirkonnas oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond. Taotluste esitamine toimub perioodil 15.08.—15.10.2019. Piiriüleseks koostööks saab toetust taotleda programmi kõikide erieesmärkide lõikes, seejuures rahastatakse projekte kokku vähemalt 12 miljoni euroga.

Programmi Eesti esindaja Riina Nurmsaare sõnul on Kesk-Läänemere programm kõige populaarsem Interregi programm Eestis, enamikus projektitaotlustes või rahastatud projektides on esindatud Eesti partnerid. Nurmsaar märgib: „Viies taotlusvoor on Kesk-Läänemere programmi 2014—2020 rahastamisperioodi viimane täiemahuline taotlusvoor, seetõttu on väga oluline, et kõik taotlejad pöörduksid enne taotluse esitamist programmi sekretariaati nõustamiseks, et koostada kvaliteetne projektitaotlus, sest järgmisesse taotlusvooru ei ole enam võimalik parandatud taotlusega tulla.“

Toetussuunad ja erieesmärgid, mille täitumisse uued heakskiidetavad projektid asuvad panustama, on järgmised:

 •  
 • Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus
  • Uued teadmismahukad Kesk-Läänemere ettevõtted
  • Rohkem ettevõtlikke noori

  • Kesk-Läänemere ettevõtted ekspordivad enam uutele turgudele

 • Ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine
  • Loodus- ja kultuuriressursside arendamine kestlikeks turismiatraktsioonideks

  • Kestlikult planeeritud ja hallatavad mere- ning rannikualad

  • Parem linnaplaneerimine Kesk-Läänemere regioonis

  • Toitainete, ohtlike ainete ja toksiinide väiksem sissevool Läänemerre

 • Heade ühendustega Kesk-Läänemere piirkond
  • Inimeste ja kaupade täiustatud transpordivood
  • Olemasolevate väikesadamate täiustatud teenused, mis tõstavad kohalikku ja regionaalset liikuvust ning aitavad kaasa turismi arengule

 • Heade oskustega ja sotsiaalselt sidus piirkond
  • Rohkem inimesi saab kasu tugevamatest Kesk-Läänemere kogukondadest
  • Ühildatumad kutsehariduse ja -koolituse õppekavad Kesk-Läänemere piirkonnas
 • Eesti ja Läti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15% ning Soome (sh Ahvenamaa) ja Rootsi kasusaajatele 25%. Seejuures ei saa projekti keskmine programmi kaasfinantseerimise määr olla suurem kui 81%. Programmis raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.

  Taotlusvoor on üheetapiline, mis tähendab, et e-süsteemis eMS tuleb esitada täistaotlus. eMS on taotluste esitamiseks avatud perioodil 15.08.—15.10.2019. Taotluste hindamine toimub 2019. aasta lõpus, rahastamisotsused tehakse teatavaks 2020. aasta jaanuaris ning projektide esimene võimalik algusaeg on 1. veebruar 2020. taotlejad on enne taotluse esitamist kohustatud läbima nõustamise programmi sekretariaadis.

  NB! 11. juunil toimub Riias taotlejatele suunatud seminar, rohkem infot saab selle kohta siit.

  Ingliskeelne lisainfo on saadaval Kesk-Läänemere programmi kodulehel, eestikeelse lisainfo saamiseks tasub tellida programmi uudiskiri.

  Kesk-Läänemere programm on piiriülese koostöö programm ühiste väljakutsete ja probleemide ühiseks lahendamiseks. Selles osalevad Eesti, Läti, Soome (sh Ahvenamaa) ning Rootsi. Kokku on alates 2015. aasta esimesest taotlusvoorust esitatud 454 taotlust, seejuures on rahastuse saanud 97 projekti, millele lisandus neljanda taotlusvooru tulemusena 16 uut heakskiidetud projekti.

  Lisainfo ja nõuanded taotlemise ja projektiideede kohta:
  Ingel Türk, Kesk-Läänemere programmi Eesti teabepunkt 
  Riigi Tugiteenuste Keskus, ingel.tyrk@rtk.ee
  mob: +372 5694 4985, tel: +372 663 1927