Sa oled siin

25. veebruaril avatakse väikesaarte programmi taotlusvoor

21 veebruar 2019

Alates 25. veebruarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kuuluvad 16 saart.

 

„Väikesaartel elab kokku ligikaudu 1700 inimest, kellele kõigile peame me personaalset tähelepanu pöörama – esmatähtsaid teenuseid vajab iga kodanik,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Lisaks rikastavad väikesaarte elanikud meie kultuuri. Kui soovime, et elu saartel ning kultuuripärand kestaks, peame sealseid kogukondi igakülgselt toetama.“

 

„2018. aastal otsustati Väikesaarte programmi toel toetada 9 taotlust, sealhulgas hõljukite soetamist Manija ja Prangli saartele,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse Toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila. „Kõikidel Eesti inimestel on õigus kvaliteetsele elukeskkonnale, eelkõige esmatähtsate teenuste kättesaadavusele. Oluline osa 2018. aasta taotlustest parandavad päästeteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti väikesaartel.“

 

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

 

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart,  mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

 

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise  ning hakkab jälgima projektide elluviimist.

 

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 25. veebruarist kuni 18. aprillini 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 18.04.2019 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

 

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm

 

Väikesaarte programmi infopäev toimub 20. märtsil kell 11.00 Riigi Tugiteenuste Keskuse aadressil Lõkke 4, Tallinn II korrus. Infopäevale palume registreeruda hiljemalt 11. märtsiks aadressil Kai.Koord@rtk.ee. Lisainfot programmi osas jagab Birgit Diedrichsen, Birgit.Diedrichsen@rtk.ee, tel 6631883.