Sa oled siin

Avatud on täiendav taotlusvoor haridustee katkestanud täiskasvanute kooli toomiseks

15 mai 2020

Alates 15. maist 29. juunini saavad õppeasutused Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK) taotleda toetust õpingud katkestanud täiskasvanute kooli tagasitoomiseks, et võimaldada neil oma haridustee edukalt lõpetada.

RTK elukestva õppe talituse juhi Maarja Parve sõnul peab esitatavate projektide eesmärk olema jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning rakendada tõhusaid meetmeid õppes püsimiseks. „Tegemist on sama tegevuse kolmanda taotlusvooruga, mille raames loodame, et mittestatsionaarse õppe koolid saavad jätkata ja algatada uusi tegevusi erinevatel põhjustel õppimisest eemale jäänute motiveerimiseks ja toetamiseks,“ ütles Parve.

„Me soovitame taotlejatel valida fokuseeritud tegevused, et innustada täiskasvanuid õpinguid jätkama. Näiteks on varasemate taotlusvoorude raames rahastatud projektides pakutud õppimisoskust arendavaid kursusi, sh ka e-õpet, nõustamist ja individuaalset juhendamist. Mõnel juhul on olnud abi ka lastehoiuteenusest, et lapsevanemal oleks loodud võimalus koolis toimuvas õppetöös osaleda,“ tõi Parve näiteid, milliseid projekte on rahastatud. 

„Õppeasutustel on võimalus planeerida tegevused, mis lähtuvad piirkonna eripäradest ning arvestavad ka õppeasutuse enda võimalusi ja arenguvajadusi,“ lisas ta. 

„Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse“ taotlusvoorust on oodatud toetust taotlema mittestatsionaarses õppevormis põhi- ja/või keskharidust pakkuvad õppeasutused, kus on vähemalt kolmel viimasel õppeaastal korraldatud mittestatsionaarset õpet, millest on osa võtnud vähemalt 75 õppurit, või riigigümnaasium ja kutseõppeasutus, milles toimub mittestatsionaarne õpe. Taotluse saavad esitada ka mitu kooli koos.

Vooru kogumaht on 1 miljon eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust kuni 100 000 eurot. 

Taotlusvoor on avatud 29. juunini 2020 kl 17.00 ning seda viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Huvilistele korraldab RTK nõustamistunnid 10. ja 12. juunil Tallinnas. Täpsemat infot taotlusvooru kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse elukestva õppe talituse kodulehelt.