Sa oled siin

Omavalitsused saavad koostöö edendamiseks veerand miljonit eurot

12 September 2018

Riigi Tugiteenuste Keskus kutsub kohalikke omavalitsusi, ühinguid ja organisatsioone taotlema toetust KOVide koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Toetust antakse kokku 250 000 eurot ning seda saab taotleda 31. oktoobrini. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul on tegemist hea võimalusega viia haldusreformi järgselt ellu uusi ideid ja algatusi kohaliku elu paremaks korraldamiseks. „Ka ühinenud suuremates omavalitsustes on just koostöö jätkuvalt võtmeks siis, kui räägime kohalikul tasandil raha tõhusamast kasutamist või paremate teenuste korraldamisest – olgu selleks siis näiteks ühised teenused, ühisasutuste loomine või kohaliku kogukonna laiem kaasamine,“ ütles Karro.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud, maakondlikus arenduskeskused, sihtasutused ja mittetulundusühingud.

„Kutsun kindlasti kõiki kohalikke omavalitsusi, ühinguid ja organisatsioone üles aktiivselt osalema, sest siin on reaalne võimalus muuta oma kodukoha elukorraldust paremaks,“ rõhutas Karro.

Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus kohaliku omavalitsuse üksusele on 10 000 eurot ning omavalitsuste ühisprojektidele, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudele, maakondlikele arenduskeskustele või nende võrgustikule, mittetulundusühingule ja sihtasutusele või nende esindusorganisatsioonidele on 25 000 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoobril 2018.a kell 16.30.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetuste-rakendamine/haldusvoimekus/kohalik-ja-regionaalne-arendusvoimekus-toetused/kohaliku