Sa oled siin

Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas

1 november 2019

 

15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks.

Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad on:

  • Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus;
  • Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas;
  • Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine;
  • Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine.

Taotlusi saab Riigi Tugiteenuste Keskusele esitada kuni 25. novembrini, heaks kiidetud projektide elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.

Tänavu on strateegiliste partnerite leidmiseks toimunud juba kaks taotlusvooru, millest esimeses otsis sotsiaalministeerium partnereid annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Teises voorus olid teemaks Eesti elanike vaimse tervise ning laste heaolu ja kaasatuse edendamine, puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine, vanemaealiste huvikaitse ning võrdse kohtlemise küsimused.

Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused