Sa oled siin

Tänasest avanes selle aasta kolmas väikeprojektide taotlusvoor

1 August 2019

Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja kolmas väikeprojektide taotlusvoor kogumahuga 100 000 eurot avanes 1. augustil ning kestab 15. augustini.

„Väikeprojektide taotlusvooru eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna peaspetsialist Anna Zolin.

Sel aastal on väikeprojektidest toetatud näiteks Eesti Kasuperede Liidu kasuperede suvekooli korraldamist, autismispektrihäirega lastele ja nende peredele suunatud tugiteenuse mudeli väljatöötamist, esmaabikoolitust pimedatele, enneaegsete laste muusika- ja loovteraapiat, Tallinna Keskraamatukogu projekti „Õnnelik seenior raamatukogus“ jpm.

„Sotsiaalvaldkonnas esitatakse projekte väga palju, enamasti mitu korda rohkem kui taotlusvooru kogumaht toetada võimaldab. Esitatud taotluste puhul kontrollitakse kõigepealt nende vastavust toetuse andmise tingimustele, näiteks ei toetata investeeringuid ja remonti ning toetatava tegevuse periood ei või olla varasem, kui taotluse rahuldamise otsuse kuupäev. Seejärel hinnatakse taotlusi hindamisprotseduuridest lähtudes,“ selgitas Zolin.

Eelmise aastani hasartmängumaksu nõukogu kaudu makstud toetuste asemel valib sotsiaalministeerium kuni neljaks aastaks strateegilised partnerid, kes saavad püsiva lepinguga tegevustoetuse. Strateegiliste partnerite otsimine jätkub 8. septembrini 2019.

Väikeprojekte hindab Riigi Tugiteenuste Keskus, strateegilise partnerluse taotlusi aga sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teeb Riigi Tugiteenuste Keskus. Sel aastal on ees veel üks väikeprojektide taotlusvoor: perioodil 01.11.-15.11.2019.

Seoses Hasartmängumaksu Nõukogu tegevuse lõpetamisega 1. jaanuarist 2019 menetleb meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte edaspidi Riigi Tugiteenuste Keskus.

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused

Lisainfo:

Anna Zolin
Peaspetsialist
Toetuste Rakendamise Osakond
663 1847
anna.zolin@rtk.ee