Sa oled siin

Uuel aastal saavad Eesti väikesaared taas elukeskkonna parendamiseks toetust taotleda

15 detsember 2019

Alates 2. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kuulub 16 saart.

„Eesti võib maailma mastaabis olla küll väike, kuid saarterikkuselt teeme paljudele silmad ette,“ tundis riigihaldusminister Jaak Aab uhkust. „Veel rõõmustavam on, et väga paljudel neist on püsielanikud, kes hoiavad aastaringselt saartel elu sees. Küll aga on selge see, et elutegevuse püsimiseks ja igapäevaselt vajalike teenuste tagamiseks vajavad väikesaared riigi tuge, milleks olemegi loonud väikesaarte programmi.“

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

„2019. aastal otsustati väikesaarte programmi kaudu toetada üheksat projekti, sealhulgas näiteks hõljukite soetamist Manija ja Prangli saartele ning helikopteri maandumisplatsi rajamist Kihnu saarele, mis võimaldaks saareelanikele kiiresti meditsiiniabi pakkuda,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) toetuste rakendamise osakonna elukeskkonna talituse juhataja Jaak Puistama.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud. Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi
Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ning jälgib projektide elluviimist.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist kuni 2. märtsini 2020. Taotluse esitamise tähtaeg on 02.03.2020 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm

Küsimuste korral saab informatsiooni telefoninumbritel tel 663 1883, tel 663 1884 ja e-posti aadressil Birgit.Diedrichsen@rtk.ee.